Zooca® – The Calanus Company bidrar til verdens største ADHD studie

Pressemelding –

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Tromsø (BUP) gjennomfører for tiden det største forskningsstudiet i verden når det gjelder virkningen av omega-3 fettsyrer fra calanusolje på barn med ADHD. Zooca® (Calanus AS) er leverandør av studiemedisinen. I anledning Forskningsdagene 2022 presenteres både studien og den nordnorske oljen fra Zooca® under temaet «Medisiner fra havet»

ADHD Omega-3 er et forskningsprosjekt for å se på effekten av omega-3 fra calanusolje på konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsvansker hos barn og ungdom med ADHD. Oljen som er valgt ut til dette prosjektet er ikke et tradisjonelt omega-3 produkt, men en nyutviklet olje fra det marine krepsdyret Calanus finmarchicus med en unik kjemisk sammensetning.

Barn med ADHD/ADD har omega-3 mangel som ikke skyldes lavt inntak i kostholdet. I tillegg er det mange barn som ikke får i seg nok fisk og dermed heller ikke tilstrekkelig med de nødvendige fettsyrene. Det finnes medikamentell behandling for ADHD i dag, men flere får virkninger av dette. Det er derfor et behov for å finne alternative, gode og dokumenterte alternativer i behandlingen av denne diagnosen.

“Studien fører til mye viktig forskning fremover”

«Vi vet allerede at barn med ADHD virker å ha en lavere mengde Omega-3 i blodet enn andre barn. Kanskje er de storforbrukere av denne fettsyren, eller kanskje er det noe som gjør at de ikke klarer å ta opp disse stoffene like godt som andre. Vi vet at denne studien kommer til å føre til mye viktig forskning fremover», sier Judeson Joseph overlege og forsker ved BUP.

Zooca (Calanus AS) har sitt utspring fra UiT og har siden 2002 forsket og utviklet en ny industriell verdikjede basert på bærekraftig høsting og foredling av zooplanktonet Calanus finmarchicus. Navnet Zooca er inspirert av zooplankton, som i dyreplankton og Calanus finmarchicus.

Helt ny unik type omega-3

Produktet som benyttes i denne studien, Zooca Original, er en helt ny unik type omega-3. Oljen inneholder, i tillegg til omega 3, blant annet pigmentet astaxanthin, flere enumettede fettsyrer og polikosanoler. I motsetning til tradisjonelle omega-3 preparater som tran og fiskeoljekapsler, så kommer den uraffinerte oljen i Zooca Original i en kjemisk form av noe som heter voksester. Voksester fordøyes saktere som gir lengre oppholdstid i tarmen før det tas opp i kroppen.

«Som et forskningsbasert selskap, er vi veldig stolte og ydmyke over å ha blitt valgt som leverandør av studiemedisin til prosjektet og får være med å skape ny kunnskap på et viktig felt. Prosjektet er et godt eksempel på fruktbare samarbeid mellom akademia og næringslivet, og modellen som er valgt sikrer den akademiske friheten og samtidig bidrar til økt gjennomføringsevne ved at selskapet bidrar med støtte til prosjektet» sier Alice Marie Pedersen som er fagsjef og forskningsansvarlig i Zooca.

Foreløpig utarbeides det artikler som beskriver grunnlagsdata og baseline-verdier. Hovedkonklusjonene fra prosjektet først vil være tilgjengelig etter at studien er avsluttet og kodenøklene er frigitt i 2024.

Les mer her: