Zooca® Hydrolysate støtter bærekraftig vekst og effektiv fôring av fisk

Pressemelding –

En nylig publisert studie i Scientific Reports dokumenterer potensialet til et proteinhydrolysat utvunnet fra den marine råvaren Calanus finmarchicussom et bærekraftig alternativ for fôring av fisk. Zooca® Hydrolysat har vist seg å øke veksten og samtidig redusere fôrforbruket i fiskens diett ved 4 % inklusjon, samt bidra til raskere utvikling av muskelfibre hos laks.

Zooca® (Calanus AS) har i over to tiår drevet forskning, studert og utviklet teknologi for bærekraftig høsting og bearbeiding av Calanus finmarchicus, et lite dyreplankton med dokumenterte helsefordeler for både mennesker og dyr. Med årlig reproduksjon på rundt 300 millioner tonn, er Calanus finmarchicusen av de mest tallrike marine artene på jorden og Norges største fornybare marine ressurs.

Den nå publiserte studien er resultatet av et samarbeid mellom Nofima, SPAROS, UiT og Zooca (Calanus AS). Fôringsforsøket i studien ble gjennomført av SPAROS i Portugal, og sammenlignet vekstytelsen til europeisk sjøabbor matet med Zooca® Hydrolysat med andre kommersielle marine hydrolysater fra sardiner, tunfisk og laks. Resultatene var overbevisende, med økt vekst, forbedret fôrkonverteringseffektivitet og høyere proteinretensjon observert i gruppen matet med Zooca® Hydrolysat. Den andre delen av studien ble gjennomført av Nofima, og viste at muskelceller fra laks som ble tilført Zooca® Hydrolysat raskere utviklet seg til muskelfibre.

Sileshi Wubshet, forsker ved Nofima, kommenterte studien: «Vårt samarbeid med Zooca og den gjennomførte studien viser at små peptider fra Zooca® Hydrolysat har en positiv innvirkning på vekst i muskelceller fra laks i celleforsøk. Dette er et spennende steg mot forståelsen av hvordan ernæring påvirker muskelvekst hos fisk».

I en tid hvor behovet for bærekraftig sjømatproduksjon er høyt, representerer Zooca® Hydrolysat et lovende skritt mot en mer ansvarlig næring. Calanus finmarchicus’ optimale næringsprofil gjør det til en verdifull funksjonell fôringrediens, som Zooca® Hydrolysat ytterligere bekrefter gjennom sin evne til å stimulere vekst hos fisk.

Isak Bøgwald, NæringsPhD i Zooca, understreket betydningen av funnene: «Vår forskning viser at Zooca® Hydrolysat kan spille en avgjørende rolle i å støtte bærekraftig vekst i akvakultur. Ved å tilby et innovativt produkt som fremmer vekst og samtidig reduserer miljøpåvirkningen, tar Zooca® Hydrolysat oss nærmere en mer bærekraftig oppdrettsindustri.»

Studiens resultater vil gi viktige bidrag til Regjeringens samfunnsoppdrag for bærekraftig fôr, som tar sikte på å redusere klimautslippene gjennom bruk av bærekraftige fôrkilder i oppdrettsfisk og husdyrproduksjon. Dette potensialet er også fremhevet i Råvareløftet, en rapport som utforsker mulighetene for å etablere en ny norsk fôrnæring. Zooca® Hydrolysat sin evne til å fremme effektiv vekst og redusert fôrforbruk støtter opp om målet om bærekraftig utvikling i oppdrettsbransjen, og legger dermed et solid fundament for videre vekst med positiv innvirkning på miljø og samfunn.

Zooca® Hydrolysat produseres i dag av Zooca® (Calanus AS) ved deres prosessanlegg på Sortland i Vesterålen, som åpnet i august 2021. Som det eneste spesialtilpassede anlegget, i verden for bearbeiding av Calanus finmarchicus, markerer det et betydelig fremskritt mot bærekraftig marine ressurshåndtering.