Utlysning av lokaler på Gamle Munch 2024

– Gamle Munch har allerede blitt en populær hub for kreativitet, kunst og kultur i byen vår, til glede for både nærmiljøet og byens befolkning. Nå fortsetter vi den positive utviklingen, sier Stein Slyngstad, direktør i Kulturetaten. Fra 15. desember blir det mulig å søke om ledige lokaler for nabolagsaktiviteter, kunst-, kulturaktiviteter og kontorplasser på Gamle Munch. Midlertidig drift videreføres også i 2024.

Informasjonsmøter og befaring
Informasjonsmøter og mulighet for å se lokalene er satt til tirsdag 20. desember kl 10-12 og torsdag 4. januar kl 16-18. Interesserte kan også se utstillingslokalene i Gamle Munch sine åpningstider. Frist for å søke er 21. januar 2024.

Gamle Munch skal i 2024 driftes i et samarbeid mellom Kulturetaten og Oslobygg, med finansiering fra områdeløft Grønland Tøyen. Kulturetaten har ansvar for utlysningsprosessen og leder tildelingsutvalget.

Huset består av en kunsthall med tre saler, en stor og en liten scene, et kontorfellesskap og aktivitetsrom for nabolagsaktiviteter. I tillegg huser Gamle Munch en kafé og Oslo kommunes kunstsamling. 

Hvilke tilbud og aktiviteter prioriteres?
Kunst- og kulturaktiviteter
Aktivitet med tilknytning til lokalmiljøet
Tilbud som er gratis eller har lav pris for deltakelse
Aktiviteter som er åpne og inkluderende
Tilbud for og/eller med barn og unge

Hvilke søkere prioriteres?
Aktører som arbeider med kunst og kultur
Frivillige og ideelle aktører
Aktører innen kulturell og kreativ næring
Lokale aktører eller aktører som rekrutterer og involverer innbyggere fra bydel Gamle Oslo og nærmiljøet for øvrig
Søkere som har hovedaktivitet og fast tilholdssted i Oslo

Lokalene er delt i fire kategorier
Lokalene er delt i fire kategorier: Gamle Munch Kunsthall, Gamle Munch Scene, Gamle Munch Nabolab og Gamle Munch Kontorfellesskap.

Mer informasjon om de ulike lokalene, hva de kan brukes til, og hvordan du søker finner du ved å klikke deg inn under kunngjøringer Gamle Munch på Oslo kommune sine nettsider: https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/kulturetaten/kunngjoringer/kunngjoringer-gamle-munch/