Utdeling av Årets Ålreite- og Harry Hole-prisen

Tradisjonen tro deles Årets Ålreite- og Harry Hole-prisen ut på restaurant Schrøder i Oslo. Årets prisutdeling er onsdag 29. november kl. 12.00.

Harry Hole-stiftelsen ble etablert i 2008 ved at Jo Nesbø overførte alle rettigheter og tilhørende inntekter fra sin roman Hodejegerne til stiftelsen. Boken ble utgitt på Aschehoug og er hittil solgt til hele 37 land. Filmen, basert på boken, har vært en stor suksess, både i Norge og internasjonalt. Senere er rettighetene til Jo Nesbøs bøker, Blod på snø og Mere blod også overdratt til stiftelsen. Blod på snø er solgt til 32 land og Mere blod til 31 land. Senere er alle rettighetene til Kongeriket, samt alle rettighetene til bøkene Sjalusimannen og andre fortellinger og Rotteøya og andre fortellinger. Kongeriket er solgt til 35 land, Sjalusimannen og andre fortellinger og Rotteøya og andre fortellinger er begge solgt til 33 land.

Harry Hole-stiftelsens formål er gjennom en årlig pris å gi barn grunnleggende lese- og skriveferdigheter, spesielt i utviklingsland. Styret i stiftelsen består av Jo Nesbø (leder), Kristin Clemet, Morten Gjelten, Adele Matheson Mestad, Kari J. Spjeldnæs og Trygve Åslund. Henrik Mestad er varamedlem. Daglig leder er Bjørn Werner Johansen.

Stiftelsens kapital utgjør i dag rundt 160 millioner NOK. Med årets utdeling på 3 millioner NOK er det tilsammen delt ut 19,75 millioner NOK fra stiftelsen.

Velkommen til prisutdeling!

Harry Hole-stiftelsen: Bjørn W. Johansen / 928 25 734

Aschehoug: Vegard Bye / 416 88 025