Universitets- og høgskolesektoren tar steget inn i skyen

Pressemelding –

Universitets- og høgskolesektoren er i ferd med å få det store deler av offentlig sektor ønsker seg – brukervennlig saksbehandling med innebygget arkivering i skyen.

Sektoren har gått sammen om å kjøpe felles systemer og tjenester for saksbehandling og dokumentasjon, og de skybaserte løsningene skal benyttes av minst 35 institusjoner med over 40 000 ansatte. I spissen for gruppen står NTNU og universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø, og de har valgt konsulentselskapet Sopra Steria som sin partner i prosessen:

– Vi er svært stolte av å bli valgt som langsiktig og strategisk partner i dette fremoverlente prosjektet, sier administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti.

Sektoren har jobbet mot automatisering og en bedre administrativ hverdag i flere år. Tjenestene i det nye prosjektet består av enkle og brukervennlige tjenester for studenter, ansatte og samarbeidspartnere som samtidig dekker offentlige krav til dokumentasjon, personvern og sikkerhet.

– Kjernen i Sopra Steria er kompetanse, kontinuerlig læring og kunnskapsdeling, så det å jobbe med de fremste undervisningsinstitusjonene i Norge er noe vi ser svært frem til. Disse tjenestene vil frigjøre mer tid, slik at undervisningssektoren har mer tid til nettopp deres kjernevirksomhet, sier Rusti.

Kjell Rusti (Foto: Sopra Steria)

Mer brukervennlig og smartere jobbing

Med anskaffelsen har sektoren som mål å få på plass brukervennlige administrative løsninger som øker kvaliteten i saksbehandling og arkivering. Samarbeidet er i tråd med digitaliseringsstrategien til Kunnskapsdepartementet, som ønsker at sektoren skal samarbeide om gjennomgående administrative løsninger og tjenester.

Økonomi- og eiendomsdirektør Frank Arntsen ved NTNU, som har ledet styringsgruppa for anskaffelsen, sier at dette er en viktig milepæl for universitetssamarbeidet.

– Vi har et stort behov for å oppgradere en del av våre administrative løsninger. Nå får vi mer brukervennlige systemer og muligheten til å jobbe smartere, sier han.

Sopra Steria har lang erfaring med å digitalisere arbeidsprosesser og integrere systemer for en sømløs opplevelse. Derfor vil også mange fagystemer som brukes av universiteter og høgskoler integreres med saksbehandlingsplattformen og arkivkjernen for en helhetlig, intutiv brukeropplevelse.

– Selv om det er felles systemer som anskaffes så skal det være mulig å gjøre lokale tilpasninger hos de enkelte institusjonene, sier Arntsen.

Innføres i 2023 og 2024

Nå starter samarbeidet mellom leverandøren og avtalepartnerne om tilpasning og uttesting. Saksbehandlingsplattformen er fra ServiceNow og arkivkjernen er fra Documaster. NTNU blir pilotuniversitet, med planlagt lansering der i januar 2023. Deretter kobler de andre universitetene og høgskolene seg på etappevis utover i 2023 og 2024.