Troll, byråd og leseglede

I en hel uke blir det høytlesning på Deichman. Byråd Anita Leirvik North leser for barnehagebarn på Deichman Furuset. Og trollet fra «Bukkene Bruse på badeland» møter opp på Deichman Bjørvika.

Deichman ønsker å bidra til at norske barn blir glade i å lese og legge grunnlag allerede i barnehagen. Norske elever har blitt dårligere i lesing. Det viser de siste PISA-resultatene og i tillegg viser den internasjonale undersøkelsen PIRLS at norske barn skårer desidert dårligst på leseglede av samtlige land. Kun 13 prosent sier de er glade i å lese når de er 10 år. Høytlesingsuka for barnehagebarn er et tiltak for å bidra til å snu trenden.

Viktig å bygge leseglede tidlig

– Høytlesning for små barn er viktig for å fremme god språkutvikling. I høytlesnings uka lager vi ekstra mange fine lesestunder på bibliotekene for Oslos barnehagebarn for å rette særlig søkelys på viktigheten av å bygge opp under leseglede og leselyst, sier biblioteksjef for Deichman, Merete Lie.

Høytlesingsuka sparkes i gang mandag 22. januar. Da kommer forfatter Bjørn Rørvik til Deichman Bjørvika og leser fra sin egen, veldig populære bok: Bukkene Bruse på badeland. Og hit kommer også det kjempestore trollet.

Byråd leser for barnehagebarn

Og ikke nok med det: onsdag 24. januar tar byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North, turen til Deichman Furuset for å lese høyt for en stor gjeng barnehagebarn.

– Barn som blir introdusert for bøkenes magiske verden i barnehagealder, utvikler ikke bare språkferdigheter, men også en nysgjerrighet og fantasirikdom som følger dem gjennom hele livet. Det er spesielt viktig for de barna som kanskje ikke opplever bøker hjemme. Biblioteket blir da en likhetsarena, der alle barn får tilgang til bøkenes verden, sier Leirvik North, som gleder seg til å lese for barna på Deichman Furuset.