Trafikktall september : flytrafikken fortsetter å øke

Flytrafikken økte i september med 2,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Til sammen reiste 4 810 992 passasjerer over Avinors 45 lufthavner i september. Oslo lufthavns frakttall viser en økning på hele 44 prosent sammenlignet med samme måned i fjor (augusttall).

Fremdeles god vekst ved Bergen og Oslo
Bergen lufthavn, Flesland og Oslo lufthavn har en passasjerøkning på henholdsvis 4,4 prosent og 4,6 prosent i september. I Stavanger og Trondheim er det en nedgang på 1,1 prosent og 0,7 prosent.

Ved de mindre lufthavnene i Avinors nettverk er det fremdeles en solid vekst på lufthavnene i Svolvær (32,9%), Leknes (26,2%) og Røros (20,5%).

Også Hammerfest lufthavn har en solid økning på hele 24,6 prosent sammenlignet med september 2016.

Gode frakttall på Oslo lufthavn

Fraktstatistikken for Oslo lufthavn er fra august, da septembertallene ikke er klare ennå. Frakt til og fra Oslo lufthavn øker med hele 44 prosent, og er på nær 15 000 tonn totalt.

– Aktivt og strategisk arbeid for å styrke forutsetningene for sjømatnæringen har gitt gode resultater. De siste 12 månedene er trolig uten sidestykke i europeisk flyfraktsammenheng. Vi har holdt et meget høyt lanseringstempo med nye selskap og nye ruter, forteller fraktdirektør i Avinor, Martin Langaas.

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.