Tidlig påske ga nedgang i flytrafikken

Avinors tall viser en liten nedgang i flytrafikken i Norge i mars måned på grunn av tidlig påske, men Oslo lufthavn og utenlandstrafikken øker.

Totalt reiste 4 308 026 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i mars måned. Det er ned 1,5 prosent, da 4 373 075 reiste i mars i fjor. Innlandstrafikken synker med 6,2 prosent, mens utlandstrafikken har vokst med 6,7 prosent.

På Avinor Oslo lufthavn steg flytrafikken med to prosent. Her gikk innlandstrafikken ned med 3,7 prosent, og utlandstrafikken steg med hele syv prosent.

– Flere og mer attraktive utlandsruter gir oss vekst på Oslo lufthavn, noe som også er til fordel for næringslivet i Norge, som turistnæringen, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

– Påsken kom også to uker tidligere i år enn i fjor, og det påvirker flytrafikken noe. I påsken stopper forretningstrafikken innenlands opp.

Også på Bergen lufthavn steg utlandstrafikken med syv prosent, samtidig som trafikken totalt gikk ned med 1,2 prosent. Tromsø og Ålesund opplevde meget sterk vekst i utlandstrafikken, med henholdsvis 41 og 21 prosents økning.

– Flere utlandsruter som tiltrekker seg turister til Norge spiller inn her. Spesielt i Tromsø er det en veldig vekst i antallet turister som reiser for å oppleve nordlyset og vinteren i nord, og det ser vi helt klart på tallene, sier Spruit.

Spania på topp
Det mest populære reiselandet i mars var Spania med nesten 260 000 passasjerer, en økning på 30 000 fra mars i fjor. Reiser til Tyrkia er på full fart tilbake etter mange år med nedgang, og det er stor økning til De Forente Arabiske Emirater og Qatar.

– Mye av økningen til Dubai og Doha skyldes økt transfertrafikk til Asia, og Emiratene har også blitt et populært reisemål for nordmenn i påsken, sier Spruit.

Også Italia, Ungarn og Portugal har god prosentvis økning i mars.

Færre flybevegelser
Antallet flybevegelser på Avinors lufthavner gikk tilbake med 7,4 prosent i samme periode. 5000 færre flyvninger ble foretatt i mars. Antallet flybevegelser ved Oslo lufthavn gikk ned med 5,2 prosent, over 800 færre flyvninger enn i mars 2017.

– Det forteller oss at det er fullere fly som går fra våre lufthavner, og at flyselskapene utnytter kapasiteten sin enda bedre. Det er også flere store fly som opererer, spesielt på Oslo lufthavn. Det betyr en bedre økonomi for flyselskapene, og selvfølgelig sparer det miljøet for klimagassutslipp, sier Spruit.

Land 2017 2018 Endring Endring %
Spain 229 421 259 608 30 187 13 %
Denmark 221 233 209 873 -11 360 -5 %
United Kingdom 208 699 204 933 -3 766 -2 %
Sweden 144 606 140 037 -4 569 -3 %
Germany 130 840 142 383 11 543 9 %
Netherlands 135 192 137 955 2 763 2 %
Poland 81 057 95 617 14 560 18 %
France 44 644 50 046 5 402 12 %
Finland 41 324 42 456 1 132 3 %
USA 39 437 43 548 4 111 10 %
Turkey 26 927 31 525 4 598 17 %
Lithuania 26 182 28 236 2 054 8 %
Thailand 25 365 25 515 150 1 %
Switzerland 23 953 23 634 -319 -1 %
Belgium 23 606 23 802 196 1 %
Latvia 22 788 23 493 705 3 %
Iceland 22 831 23 387 556 2 %
Italy 17 104 24 572 7 468 44 %
Austria 17 439 18 172 733 4 %
United Arab Emirates 14 953 19 405 4 452 30 %
Czech Republic 14 673 17 840 3 167 22 %
Hungary 13 078 18 441 5 363 41 %
Portugal 12 390 17 007 4 617 37 %
Qatar 11 776 17 086 5 310 45 %

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.