Teppet går opp for den tredje internasjonale Fossefestivalen

For tredje gong skal vi feire forfattarskapen til vår tids største norske dramatikar, Jon Fosse. Årets festival kan skilte med solide gjestespel frå det store utland, i tillegg til urpremiere på ei ny gjendikting av Jon Fosse sjølv, Oslo-premiere på ein ny Fosse-tittel, eit breitt sideprogram – og ikkje minst ei spennande premiere på nytt stykke frå teaterduoen Vinge/Müller.

DEN INTERNASJONALE FOSSEFESTIVALEN
1. – 9. SEPTEMBER
DET NORSKE TEATRET
Les heile festivalprogrammet her

Den internasjonale Fossefestivalen er ein arena for dramatikk som er skrive etter Jon Fosses dramatikardebut i 1994. Festivalen skal romme både internasjonale gjestespel og eigne produksjonar, samt eit fagprogram som tar sikte på å utforske dramatikken frå ulike perspektiv.

I tillegg til Det Norske Teatret sine eigne framsyningar; den prisløna Trilogien som kjem tilbake, urpremiere på Oresteia, Fosses nye stykke I svarte skogen inne og Vinge/Müllers nye oppsetjing, blir det gjestespel, foredrag og samtalar. Kort sagt – festival! Den internasjonale Fossefestivalen 1. – 9. september vil ikkje berre legge til rette for gode teateraugneblinkar, men òg gi høve til å diskutere det moderne teateret og meir og mindre alvorlege Fosse-relaterte tema.

Premierar og gjestespel
Festivalen blir sparka igang med urpremieren på Oresteia – Fosses versjon av Orestien av Aiskylos – den 1. september på Hovudscenen med Eirik Stubø som regissør. Dagen etter presenterer vi eit gjestespel frå Agder Nye Teater med ein spennande twist på Fosses Mor og barn, med Majorstuen kyrkje som spelestad. 3. september blir det endeleg Oslo-premiere på Fosses nyaste stykke, som også står i dialog med den siste romanen hans, nemleg I svarte skogen inne. Publikum kan forvente seg mange overraskingar når det er duka for premiere på teaterduoen Vinge/Müllers siste oppsetjing, Byggmeister Solness, av Henrik Ibsen, i ein noko sampla versjon.

Deretter får vi celebert besøk frå franske Odéon-Théâtre de l’Europe, som presenterer eit stykke frå ein av dramatikarane som kjem i kjølvatnet av Jon Fosse, nemleg Jours de joie eller Tid for glede av Arne Lygre. Årets festival har også noko for barna. I år er det ein samproduksjon med den polske figurteateret Teatr Baj med den magiske framsyninga Dziewczynka ze skrzypcami, eller Spelejenta av Fosse. Til slutt held det anerkjende skodespelarkompaniet Stan frå Belgia premiere på si tolking av Warm, eller Varmt.

I tillegg blir det Fosse-seminar på Nasjonalbiblioteket, samtalar om hunden og bilen i litteraturen, og eit skråblikk på Fosses dramatikk ved den tyrkisk-amerikanske litteraturkritikaren Merve Emre. Med meir!

Festivalen er arrangert av Det Norske Teatret og Det Norske Samlaget.