Svalbardinnovasjon vil øke vannkraftproduksjonen i Norge

Pressemelding – 26. september 2022 06:30

(Svalbard, 26. september 2022) Det nye selskapet Where2O har som mål å øke norsk vannkraftproduksjon med opp til en TWh i året. Det tilsvarer årsforbruket til 50 000 husstander. Energi- og klimakrise gjør datainnsamling viktigere enn noen gang, ifølge Skagerak Energi og Telenor Svalbard som står bak selskapet.

– Det har blitt hevdet at det bare finnes to ekte problemer i verden, for mye vann, eller for lite vann. Where2O vil gjøre det enklere for energibransjen å utnytte vannet i nedslagsfeltet bedre, sier daglig leder Eivind Trondsen i Svalbardselskapet Where2O.

Å måle tilsiget av vann til vannmagasinene kombinert med avansert datamodellbruk kan være både dyrt og komplisert. Where2O vil bruke Telenors erfaringer fra bruk av IoT for snømåling på Svalbard til å gjøre målinger i nedslagsfelt og bekkeinntak bedre, enklere og mer tilgjengelig.

Liten installasjon: Den hvite boksen er kommunikasjonsenheten som sender data til Where2O-tjenesten. Målestasjonen bruker lite energi og har en batteritid på minst fem år. I tillegg er den enkel å montere og kan festes på eksisterende infrastruktur. Foto: Preben Irgens.

– Med kostnadseffektiv teknologi og kommunikasjonsenheter som er enkle å montere kan man få langt flere målepunkter i elver, bekkeinntak og vann som leder til vannmagasinene. I tillegg gjør vi det mulig å få god informasjon om snøen som ligger i fjellene, og hvor mye vann det er i denne snøen. Kraftselskapene vil vite mer nøyaktig hvor mye energi de har på lager, og når denne energien havner i magasinet, sier Trondsen.

Iskaldt samarbeid: Einar Jenssen, forsknings og innovasjonssjef Telenor Svalbard, Eivind Trondsen, daglig leder Where2O og Beathe Furenes, hydrolog Skagerak Kraft, har samarbeidet om utviklingen av ny teknologi for vannkraftbransjen. Foto: Where2O.


Mindre overvannsproblematikk.

Vannkraftprodusenter har krav om minstevannføring i sine vassdrag. Samtidig forventes vannkraftprodusentene å regulere produksjonen for å unngå flom, og sikre nok kraft. Ved bedre informasjon om vann og snø i nedbørsfeltene, reduseres risikoen for vanntap grunnet overløp i bekkeinntak og magasinene. Da vil mer vann utnyttes til energiproduksjon.

– Where2Os pilotprosjekt i ett av Skagerak Energis vassdrag har vist potensiale for økt produksjon på opptil 1,2 prosent fra kraftverk med regulerte magasiner. Dette er store volumer med kraft og vil ha mye å si for produksjonen av fornybar energi i Norge, sier Beathe Furenes, hydrolog i Skagerak Kraft.

Med en magasinkapasitet i Norge på 87,3 TWh i et normalår, er potensialet 1 TWh i økt produksjon. Dette tilsvarer produksjonen til ett og et halvt Alta-kraftverk, eller forbruket til 50 000 husstander.

– Telenor har lenge forsket på bruken av sensorer og IoT-enheter for å samle data om snøforholdene her på Svalbard, og også forhold på fastlandet. Dette har blant annet blitt brukt i systemer for å varsle snøskred. Det er erfaringer fra denne forskningen som sammen med Skagerak Energi sin kunnskap fra vannkraft som nå benyttes i Where 2O sine systemer for å produsere enda mer grønn energi, sier teknologi- og forskningsleder ved Telenor Svalbard, Einar Jenssen.

Skredvarsling: Teknologi- og forskningsleder ved Telenor Svalbard, Einar Jenssen, ved et av målepunktene i Svalbard, der IoT-snømåling er en del av skredberedskapen. Foto: Stian Kristoffer Sande.

Klimakrisen øker behovet for data

Rapporten «Klima i Norge 2100» anslår at mengden nedbør vil øke med 18 prosent fra år 1900 til 2100. Særlig kan regnflommene bli større og komme hyppigere. Samtidig sier Meteorologisk Institutt i sin rapport om tørkesommeren 2018 at risikoen for tørke har doblet seg som konsekvens av klimaendringene. Mer flom og tørke som følge av et mer ustabilt klima øker behovet for å bruke data til å forutsi konsekvensene av været.

– På Svalbard har vi lenge opplevd klimakrisen. Etter det tragiske snøskredet i Longyearbyen i 2015 ble det iverksatt flere tiltak. Telenor begynte å utforske bruken av ny teknologi for å kunne predikere snøskred som er en konsekvens av mildere vær. Denne innovasjonen ser vi at nå kan hjelpe flere i møte med endringene som kommer. Datainnsamling og bruk av denne dataen blir viktig for vannkraftindustrien, og også for sikkerheten til befolkningen i flom og skredutsatte områder på fastlandet, sier Jenssen.

For mer informasjon kontakt Eivind Trondsen, daglig leder Where2O, tlf. 92 84 00 09, [email protected]

Skagerak Energi: Andreas Billington, Leder Marked, tlf. 92 01 39 08 [email protected]

Telenor Norge: Amalie Knudsen, Kommunikasjonssjef, tlf. 926 66 262, [email protected]eller pressetlf. på 800 80 900, 
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse