Stor forskjell på omega-3 fra fisk, krill og raudåte.

Omega-3 fettsyrer er viktige bidrag for at hjernen og hjertet vårt skal fungere normalt. Siden vi ikke klarer å produsere disse omega-3 fettsyrene selv, må vi passe på å få de tilført via kosten eller i form av kosttilskudd. Mange tar tilskudd av omega-3 olje, men mange vet ikke at det er stor forskjell på olje fra fisk, krill og raudåte.

Ulike arter

Den største og mest åpenbare forskjellen er at oljene kommer fra ulike arter. Fiskeolje er fra fisk som sardiner og ansjos, krillolje kommer fra krepsdyret krill og raudåteolje kommer fra den lille hoppekrepsen raudåte. Kostholdet til disse artene er ulike. Krill spiser dyre- og planteplankton. Sardiner og ansjos spiser krepsdyr, fiskeegg- og larver. Raudåta spiser utelukkende planteplankton og er derfor ansett å være havets vegetarianer. Det er nettopp dette som gjør at den akkumulerer langt færre miljøgifter enn de andre artene. Dermed slipper vi tunge renseprosesser, som igjen gjør at vi får med oss disse virkelige gode virkestoffene fra det marine planteriket. En av disse er stearidonsyre som har vist seg å være gunstig mot betennelse.

Høsting

Krillen høstes hovedsakelig i områdene rundt Japan og i Sørishavet. Sardiner og ansjos høstes utenfor kysten av Chile og Peru. Peru er faktisk verdens største produsent av fiskeolje, og det er ofte denne man finner i norske fiskeoljeprodukter. Raudåta høstes utenfor kysten av Nord-Norge.

Biokjemien er ulik

Videre er fettsyrene bundet på ulike måter i disse tre oljene. Fettsyrene i krillolje er bundet i fosfolipider og fettsyrene i fiskeolje er bundet i triglyserider. Disse spaltes raskt av lipaser i tarmsystemet. Fettsyrene i raudåteolje derimot er bundet i voksestere, som spaltes lengere ned i tarmsystemet, de når faktisk helt frem til forkammeret av tykktarmen, noe som fører til lang kontakttid med tarmveggen og at det på den måten gir best mulig effekt.

Ulikt opptak

Siden fettsyrene er bundet på forskjellige måter, blir også opptaket forskjellig. Våren 2015 ble det gjennomført et sammenlignende forsøk på opptak av fiskeolje og raudåteolje blant to grupper mennesker. Opptaket av DHA var sammenfallende, mens de målte verdiene av EPA var langt høyere hos gruppen som inntok raudåteolje.

Calanus Helse AS er et heleid datterselskap av Calanus AS og er landsdekkende leverandør av kosttilskuddet Calanus Oil.

Oljen er produsert av råstoff som er høstet utenfor kysten av Nord-Norge, og oljen fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus er en ny generasjon marin olje som skiller seg klart fra fiskeolje og krillolje ved at den tas meget effektivt opp i kroppen i sin naturlige form.

Selskapet er lokalisert på Sortland med administrasjon, kundesenter og pakkeavdeling. Vi har en tett tilknytning til morselskapet Calanus AS, med blant annet felles FOU-avdeling.
I tillegg har Calanus Helse AS et eget dyktig fagteam bestående av lege, farmasøyt og marinbiolog.