Stenger fasttelefonen over kobbernettet: Finner nye løsninger for kundene Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor Norge forteller at kobbernettet gradvis fases ut. Her fra Fagerborg telefonsentral i Oslo. Foto: Martin Fjellanger

Pressemelding – 7. september 2022 06:30

(Fornebu, 7. september 2022) Telenor stenger den gamle fasttelefoniplattformen i kobbernettet fra nyttår. De fleste telefonikundene er allerede over på andre teknologier, og for de resterende finnes det løsninger. Men noen av kundene i bedriftsmarkedet har en jobb å gjøre med å avdekke hva kobbernettet i deres bedrift faktisk brukes til. Spesielt er det viktig for samfunnskritiske virksomheter.

Moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor Norge forteller at det er tett oppfølging mot kundene for å finne løsninger innen fasttelefonen stenges 31.12.2022.

– Vi starta arbeidet med å informere kundene om nedstenging av de første linjene i 2019, samtidig som de fikk nye teknologier for bredbånd og fasttelefon. Kobbernettet er mange steder over 100 år gammelt, og tilfredsstiller ikke lenger kundenes krav til fart, sikkerhet og stabilitet. Derfor er nedstengingen i stor grad kundestyrt, men også begrunnet med at det ikke finnes tilstrekkelig utstyr eller teknisk kompetanse til å vedlikeholde det utdaterte nettet, sier han.

Pionerarbeid

Selv om en del arbeid fremdeles pågår med å stenge ned og finne løsninger for gjenværende kunder, fastslår Christensen at arbeidet med å stenge nettet har gått veldig bra.

– Ingen globale teleoperatører gjort dette arbeidet i en slik skala før. Vi kan gjøre dette fordi vi har gode alternativer både på fiber og mobil. I skrivende stund har 94 prosent av privatkundene forlatt kobberløsningen til fordel for mer moderne løsninger. De færreste savner den tradisjonelle fasttelefonen, sier Christensen.

I tillegg avvikles også bredbånd i kobbernettet for Telenor-kunder innen 31.12.2022. Erstatningsløsningene består av fiber, 4G og 5G, som blant annet gir bredbånd, TV og taletjenester.

Bedriftsmarkedet er mest utfordrende

I bedriftsmarkedet er bildet mer sammensatt. Telenor jobber tett mot bedrifter som fremdeles er på kobbernettet, for å forvisse seg om at overgangen til ny teknologi skjer på en forsvarlig måte.

– Vi ber bedriftene gjennomgå kobberlinjene de betaler for med sikte på å avdekke hva de faktisk brukes til. Dersom det er fasttelefoner som ikke lenger er i bruk, er det som regel uproblematisk. Men dersom alarmer til heiser og andre installasjoner er koblet på kobbernettet, må bedriftene løse dette i løpet av høsten, sier Christensen.

Det er særlig innen samfunnskritiske virksomheter som sykehussektoren, kraftverk, heis- og alarmbransjen og kommuner at Telenor er ekstra tett på før kobbertjenesten stenges.

– Telenor er opptatt av at overgangen til ny teknologi skal skje på en best mulig måte, men da trenger vi et godt samarbeid med kundene. Erfaringsmessig er bedriftskundene flinke til å nøste opp når de blir kontaktet. Mange virksomheters drift er bygget på kobbernettet, og det er i dag uforsvarlig. Fra nyttår har vi verken support eller reservedeler til reparasjon og vedlikehold, og vi er bekymret for eksempel for at heiser blir stående fordi heisalarmen ikke er overført til mobil, sier Christensen.

Fakta om kobberavviklingen

I privatmarkedet har Telenor nå ca. 7600 bredbåndskunder og 3400 fasttelefonikunder igjen på kobbernettet. I bedriftsmarkedet gjenstår det ca. 6400 bredbåndslinjer og 8500 telefonlinjer fra Telenor. Totalt er nå ca. 94 prosent av Telenor-kundene overført fra kobbernettet til ny teknologi. Da Telenor startet opp moderniseringsprosessen 1. januar 2019, hadde kobbernettet 530.000 bredbåndskunder og 330.000 fasttelefonkunder.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Magnus Line, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 415 00 632 eller pressetlf. på 800 80 900, magnus.isaksen-line@telenor.no
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse