Starter ny forskning på ADHD og Omega-3-effekt

Nordnorske barn mellom 6 og 13 år inviteres nå til å delta i en helt ny studie med oppstart i april 2017. Hensikten med studiet er å kunne bekrefte eller avkrefte om en høy dose med Omega-3 kan ha noen behandlende effekt på barn med ADHD. Deltakerne i undersøkelsen må ha, eller nylig fått, diagnosen ADHD og ikke gå på medisiner.

– Den første behandlingen av ADHD er psykososiale og spesialpedagogiske tiltak i skolen, hjemmet og i tilrettelagt fritid. I tilfeller hvor dette ikke fører frem er det vanlig at barna blir satt på medisiner. Det er i all hovedsak barna som foreløpig ikke er satt på medisiner vi ønsker å invitere inn i forskningen vår, opplyser PhD-student og barnelege Judeson Joseph.

Sammen med overlege og professor Siv Kvernmo, har han ansvaret for forskningsprosjektet. Med seg har de en prosjektgruppe bestående av leder for ungdomsrådet i UNN, Magnhild Elise Hjelme, monitor Annika Gustafsson ved Klinisk forskningsavdeling, lege Aina Sundfær, psykolog Yngvild Arnesen og brukerrepresentant Marianne Hofstra fra ADHD Norge.

Avdekke effekten

– Formålet med studiet er å se på alternativ medikamentell behandling av ADHD. Vi vet at mange barn med ADHD trenger medisiner, men at mange opplever store bivirkninger. Foreldre jakter gjerne på mer skånsomme behandlingsformer. Vi ønsker derfor å avdekke om Omega-3 kan ha effekt eller om virkningen av disse fettsyrene ikke har betydning for sykdomsforløpet, forklarer Kvernmo.

Klinisk forskingssenter og Sykehusapotek Nord vil være sentrale samarbeidspartnere i det nye studiet.

– Studiet er randomisert, noe som betyr at halvparten av de som deltar får Omega-3, mens den andre halvparten får placebo. I og med at studiet er randomisert og at halvparten av deltakerne skal få placebo, er det viktig at kapslene pakkes og deles ut anonymisert. Forskerne som jobber ved de ulike BUP-ene vil dermed ikke få vite hvem som får hva underveis. Det vil bli gjort før- og etter-målinger, og de som er barnas nærpersoner på ulike arenaene blir bedt om å fylle ut spørreundersøkelser, forteller Kvernmo.

For å være sikre på at kroppen tar til seg kosttilskuddet skal studiet pågå i 6 måneder. I løpet av denne perioden skal foreldrene føre dagbok for å registrere kostinntak hos barnet i to vanlige ukedager og en vanlig helgedag, slik at det man kan få et bilde på hva som er barnets normale kosthold.

Calanus® Oil

Det er produsenten Calanus AS med produktet Calanus® Oil som er valgt ut til å være med i undersøkelsen. Bakgrunnen til at akkurat Calanus Oil blir brukt i denne studien, skal være deres sterke forskningsfokus på olje fra raudåte.

– Arbeidet som nå igangsettes er både metodisk banebrytende, ressursmessig krevende og adresserer et viktig helsetema blant barn og unge. Selskapet er tilfreds med at et velrennomert fagmiljø ved Universitetet i Tromsø og UNN har besluttet å bruke en unik marin olje i denne kliniske studien, uttaler Forskningsdirektør Kurt Tande i Calanus AS.

– Prosjektet er et godt eksempel på fruktbare koplinger mellom akademia og næringslivet, og modellen som er valgt sikrer den akademiske friheten og samtidig bidrar til økt gjennomføringsevne ved at selskapet bidrar med finansiell støtte til prosjektet, avslutter Tande.

Stort fagnettverk

I første omgang er det altså pasienter som er henvist til BUP Tromsø som får tilbudet om å delta i dette studiet, men etter en kort innkjøringsperiode skal forskningen rulles ut til alle BUP poliklinikker i Helse Nord. Prosjektlederne forteller at det er et svært godt fagnettverk mellom de 50 legene i barnepsykiatrien i landsdelen, og at nesten alle har sagt seg villig til å bidra til denne forskningen.

– Utfordringen i denne forskningen blir at alle BUP-ene må gjøre alt helt likt. Vi forventer at prosjektet bidrar til en standardheving i utredningsarbeidet vårt. Det er nemlig ganske lik forekomst av ADHD over hele verden, men noen steder ser vi den er høyere. Hvorfor det slik vet vi ikke helt, men dette er en klinisk diagnose så her er det mange muligheter for feilvurderinger. Med dette studiet kan vi se nærmere på om alle BUP-ene i nord gjør det samme når de skal sette diagnosen, forteller Kvernmo.

Nå gleder forskerne seg veldig til å komme i gang med studiet, og tror det vil føre til mye viktig forskning i fremtiden.

– Vi vet allerede at barn med ADHD virker til å ha en lavere mengde Omega-3 i blodet enn andre barn. Det blir spennende å se nærmere på om dette kanskje er fordi barn med ADHD er storforbrukere av Omega-3 fettsyrene, eller om de kanskje ikke klarer å ta opp disse stoffene like godt som andre barn. Vi er i alle fall helt sikre på at dette studiet kommer til å føre til mye viktig forskning fremover, sier Joseph avslutningsvis.

Calanus Helse AS er et heleid datterselskap av Calanus AS og er landsdekkende leverandør av kosttilskuddet Calanus Oil.

Oljen er produsert av råstoff som er høstet utenfor kysten av Nord-Norge, og oljen fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus er en ny generasjon marin olje som skiller seg klart fra fiskeolje og krillolje ved at den tas meget effektivt opp i kroppen i sin naturlige form.

Selskapet er lokalisert på Sortland med administrasjon, kundesenter og pakkeavdeling. Vi har en tett tilknytning til morselskapet Calanus AS, med blant annet felles FOU-avdeling.
I tillegg har Calanus Helse AS et eget dyktig fagteam bestående av lege, farmasøyt og marinbiolog.