Sporveien inngår strategisk avtale med Sopra Steria Mona Vestum, kontraktsansvarlig og leder for transformasjon i Sporveiens IT-avdeling, Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for transportsektoren og Jahn-Fredrik Sjøvik, leder for Executive Advisory begge Sopra Steria og Bjørn Sandvik IT-direktør Sporveien

Pressemelding –

Sporveien, Norges største leverandør av kollektivtransport, har i dag undertegnet en strategisk digitaliseringsavtale med Sopra Steria. – Avtalen er et viktig skritt i å styrke Sporveiens evne til å møte dagens og fremtidens teknologiske utfordringer, sier IT-direktør Bjørn Sandvik.

Kollektivtransporten i Oslo spiller en nøkkelrolle i å nå fremtidige klimamål og gjennomføre en god og bærekraftig byutvikling. Digitaliseringen av kollektivtransporten gjør at solide og kostnadseffektive IT-leveranser får en større betydning enn tidligere.

Strategisk digitaliseringspartner

Ifølge Bjørn Sandvik, IT-direktør i Sporveien, representerer samarbeidet med Sopra Steria en unik mulighet til å dra nytte av deres omfattende ekspertise og erfaring innen transportsektoren. Sopra Steria vil bistå Sporveien på flere områder. Blant annet med trafikk-, forvaltning- og utviklingstjenester innenfor områdene prosjektledelse, operative oppgaver og nisje-ekspertise.

I tillegg har et mål med anskaffelsen vært å inngå samarbeid med en strategisk digitaliseringspartner som skal bidra med å implementere IT-strategien i kollektivtransportkonsernet.

– Vi er glade for å kunngjøre avtaleinngåelsen med Sopra Steria som vår strategiske digitaliseringspartner. Deres ekspertise og brede erfaring innenfor digitalisering og innovasjon vil bidra til å styrke vår drift og effektivitet, sier Sandvik.

Kontinuerlig teknologisk innovasjon og skalerbare IT-løsninger

Samarbeidet mellom Sporveien og Sopra Steria forventes å gi betydelige fordeler, som kostnadseffektivitet, forbedret IT-sikkerhet og en mer effektiv IT-infrastruktur.

Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for transportsektoren i Sopra Steria, poengterer at det er nettopp denne type samarbeid de prioriterer:

– Sporveien ønsker et åpent og tett samarbeid på strategisk nivå, og som leverandør gir dette oss den beste forutsetningen for å bidra til innovativ transformasjon. For å ta ett eksempel: Sporveien skal de kommende årene ta imot 87 trikker fra spanske CAF, og er i forhandlinger om 20 nye T-banevognsett som skal fylle behovet til Fornebubanen. Dette bringer med seg store datamengder med potensiale for kostnadsreduksjoner og bedre tjenester til publikum.

Skarbøvig er opptatt av at Sopra Steria skal arbeide proaktivt for å understøtte Sporveiens mål: «Mer kollektivtransport for pengene», sier hun videre.

Avtalen har en varighet på fem år.

Mona Vestum, kontraktsansvarlig og leder for transformasjon i Sporveiens IT-avdeling understreker at Sporveien ser frem til å dra nytte av Sopra Steria kontinuerlige teknologiske innovasjon og evnen til å levere skalerbare IT-løsninger:

– Dette vil bidra til å forbedre vår operasjonelle kapasitet, gi bedre tjenester til våre passasjerer og støtte vår strategi for digital transformasjon, avslutter hun.

På bildet fra venstre: Mona Vestum, kontraktsansvarlig og leder for transformasjon i Sporveiens IT-avdeling, Ann-Kristin Skarbøvig, direktør for transportsektoren i Sopra Steria, Jahn-Fredrik Sjøvik, leder for Executive Advisory i Sopra Steria og Bjørn Sandvik, IT-direktør i Sporveien.

Om Sporveien: Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Unibuss ble det i 2022 gjennomført 217 millioner enkeltreiser.

Konsernet har 3300 ansatte, og i 2022 hadde selskapet en omsetning på 5 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, busser, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Sporveien Vognmateriell, Sporveien Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien skal bidra aktivt til at Oslo har et fremtidsrettet, sikkert og miljøvennlig kollektivtilbud som ivaretar innbyggernes mobilitetsbehov. Vi skal bidra til å forvalte ressursene i kollektivsystemet slik at samfunnet får mest mulig kollektivtrafikk for pengene.

For mer informasjon

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Ina Helen Østby:

[email protected] / + 47 481 54 148

Kommunikasjonssjef i Sopra Steria, Kristin Blix Elton

[email protected] / +47 97028616