Sopra Steria og Atea styrker sin satsning på offentlig sektor – sammen

To av Norges største virksomheter innen digitalisering inngår nå et samarbeid for å ytterligere styrke sitt totale tjenestetilbud. Spesielt er det Forsvaret og helsesektoren de retter seg inn mot.

– Sopra Steria leverer det ypperste av kunnskap, erfaring og løsninger, og dette er spesielt viktig til samfunnskritiske virksomheter. Vi er derfor svært fornøyde med at Atea samarbeider med oss i denne strategiske avtalen. Sopra Steria og Atea kompletterer hverandre i våre tjenester til markedet, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia.

Samarbeidsavtalen har som mål om å ytterligere styrke det totale tjenestetilbudet spesielt rettet mot offentlig sektor, og Forsvaret spesielt. Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea, sier at selskapet har jobbet med både Forsvaret og helsesektoren i mange år:

– Vi kjenner godt utfordringene i disse segmentene. Våre tjenester og løsninger er innovative og markedsledende, og utfyller Sopra Sterias portefølje på en god måte. Sammen skal vi møte Forsvarets og helsesektorens behov fremover. I tillegg betyr det noe ekstra for oss å kunne bistå dise sektorene som har så viktige og samfunnskritiske roller, sier Jacobs.

En betydelig nasjonal IT-kapasitet

Rusti sier at spesielt Forsvaret står ovenfor store nødvendige investeringer innen teknologi de neste årene.

– De skal inngå strategiske partnerskap med leverandørmarkedet, for å kunne levere på de høye teknologiske ambisjonene Forsvaret har satt seg. Bredden i kompetanse og nødvendig nasjonal leveransekapasitet, gjør at leverandører i det norske markedet har blitt oppfordret av Forsvaret til å søke sammen for å være i stand til å konkurrere på disse kontraktene, sier han.

Nettopp dette er det Sopra Steria og Atea gjør gjennom denne samarbeidsavtalen. Sammen utgjør de en betydelig nasjonal IT-kapasitet, med stor bredde i sitt tjenestetilbud og et betydelig antall sikkerhetsklarert personell. Begge selskapene er klare på at deres kunder vil nyte godt av samarbeidet, ved at de nå kan tilby enda mer helhetlige tjenester. Derfor er de godt posisjonert til å konkurrere om attraktive kontrakter i Forsvaret, men også innenfor Helse og andre sektorer i tiden fremover.


Om Atea 

Atea hjelper kundene å løse deres utfordringer ved hjelp av bærekraftige og innovative tjenester og IT-løsninger. Vi har både store og små kunder innenfor privat og offentlig sektor. Atea er Norges ledende og mest sertifiserte IT-leverandør, og har bredde- og spisskompetanse innenfor alle deler av IT-markedet. Vi er ca. 1700 ansatte og har kontorer i 24 byer fordelt over hele Norge. Atea-konsernet er Norden og Baltikums største, samt Europas nest største leverandør av IT-infrastruktur. Selskapet er notert på Oslo Børs og omsatte for NOK 36,7 milliarder i 2019.

Kontaktpersoner:

* Kjell Rusti, adm. dir. Sopra Steria, + 47 908 26 026

* Michael Jacobs, adm. dir. Atea Norge, +47 908 28 216

Sopra Steria han Norges ledende Konsulentselskap innenfor digitalisering, og har siste tre årene blittert som Norges beste arbeidsplass. Som et av Europas mest urolige Konsulentselskaper, er Sopra Steria butikk private selskaper og offentlige virksomheter med en digital lærhatt.

Selskapet han er opptatt av å skape verdi for dine kunder og samfunnet, og har slike mål å skape en dre og mer utholdelige tredjeparter.

SopraSteria har 46 000 medaljer i 25 land, og hadde en sum på 4,4 milliarder euro i 2019.

I Norge sørger 1800 medarbeidere for en årlig omsetning på 2,7 milliarder kroner i 2019.