Slik styrker vi samfunnet

(Fornebu, 28. juni 2018) 41.000 barn har fått kunnskap om hvordan de kan oppnå mobbefrie hverdager.  1 million visninger av pensum på Foreldreskolen.no. Fem prosent reduksjon i CO2-utslipp. 84 inspeksjoner i leverandørkjeden. Dette er noen av høydepunktene i Telenor Norges arbeid innen samfunnsansvar og bærekraft i 2017.

I dag presenterer Telenor Norge sitt verdiregnskap «Rapport om Samfunnsansvar og Bærekraft 2017». Rapporten inneholder resultater, tiltak, ambisjoner og mål innen Telenors bredere arbeid med samfunnsansvar og bærekraft.

– Telenor er en av landets viktigste teknologibedrifter og det forplikter på mange områder, blant annet på miljø og klima, cybersikkerhet, leverandørkjeder og infrastruktur. Vi jobber helhetlig, langsiktig og målrettet med samfunnsansvar og bærekraft slik at vi kan utnytte vår teknologi til det beste for hele samfunnet, sier Berit Svendsen, leder for Telenor i Skandinavia,.

Åpenhet

Å rapportere om samfunnsansvar og bærekraft inkluderer også å være åpne om hvilke negative effekter Telenors virksomhet kan ha på omgivelsene. Svendsen mener at å ta samfunnsansvar også inkluderer å være transparente om det man ikke får til, og hvordan man jobber for å bli bedre.

– Vi forteller i rapporten blant annet om hvilke risikoer for menneskerettighetsbrudd vi ser, og hva vi gjør for å redusere disse, samt å fremme menneskerettigheter generelt. I 2017 har vi særlig fokusert på personvern, barns rettigheter på nett og sosial dumping. Vi har gjennomført 84 inspeksjoner i leverandørkjeden og over 200 timer med kompetanseheving sammen med våre leverandører. Vi erfarer at det er sammen med våre partnere at vi blir flinkere, sier Svendsen.

Økt innsats for barn på nett
Telenor har i mange år jobbet sammen med ulike aktører for å fremme barns trygghet på nett. Foto: Martin Fjellanger.

Telenor har i flere år jobbet sammen med ulike aktører for å fremme barns trygghet på nett. I 2017 økte selskapet innsatsen, blant annet ved lansering av nytt pensum i Den digitale foreldreskolen med ekspertene Helsesista, Barneombudet, Slettmeg.no og Kripos. Også skoleturneen mot nettmobbing, Bruk Hue, er i forandring.

– Selv om vi får gode tilbakemeldinger fra barn og unge om Bruk Hue, er det fremdeles for mange som mobbes. Derfor satte vi i 2017 i gang arbeidet med å utvide og digitalisere Bruk Hue-konseptet sammen med elever og lærere i fire kommuner. Vi vil bruke vår teknologi og vår kjernekompetanse til å nå barna både i klasserommet og på digitale flater. Innen 2020 håper vi å ha nådd 300 000 barn i Norge.

Telenor-konsernet har en ambisjon om å nå fire millioner barn på verdensbasis innen 2020.

Bidrar til det grønne skiftet

Telenors tjenester og teknologi er også kjernen i selskapets strategi på området klima og miljø. Ved å utvikle, forenkle og bringe miljøeffektive kommunikasjonsløsninger til markedet kan Telenor bidra i det grønne skiftet. I løpet av året har selskapet deltatt i flere nyskapende piloter. Samtidig er det viktig aktivt å forholde seg til eget miljøavtrykk.

– Vi er en stor bedrift som setter mange spor, både på godt og vondt.Å bygge ut 4G og grave grøfter til fiber inkluderer CO2-utslipp, men vi jobber kontinuerlig med å redusere våre miljøavtrykk. I 2017 reduserte vi CO2 utslippet med nesten fem prosent sammenlignet med 2016. Vår ambisjon er å redusere CO2-utslippet med 40 prosent innen 2030, som er i tråd med Regjeringens nasjonale ambisjoner, sier Svendsen.
Telenor er en stor bedrift som setter mange spor, både på godt og vondt.Å bygge ut 4G og grave grøfter til fiber inkluderer CO2-utslipp, men vi jobber kontinuerlig med å redusere våre miljøavtrykk, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Tlf: 902 09 832,e-post: [email protected], eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse