Siste stasjon Mortensrud

Lørdag 23. september kl. 16-18 åpner utstillingen Siste stasjon Mortensrud på Thorleif Kleves torg. I fotografiene fra strekningen mellom Mortensrud T-banestasjon og Rudshøgda fanger Yamile Calderón opp det som gjør Mortensrud til stedet det er, et hjem. Utstillingen er første del av et omfattende fotoprosjekt knyttet til den overordnede kunstsatsingen Et blivende sted i Oslo Sør.

Et hjem
I to år har Calderón, som er en Oslobasert kunstner født i Colombia, vandret med kamera og undersøkt steder i Mortensrudområdet. Gjennom arbeidet sitt har hun med dokumentarfotosjangeren som virkemiddel undersøkt hva som preger det flerkulturelle området. Alt fra gressplener, bergknauser, byggegjerder og brakker, til slitne midlertidige bygg som har fått stå for lenge, skitten snø, utslitte basketballkurver og folk i alle formasjoner er fotografert.

Kunst i transformasjonsråder
— Vi ønsker å åpne opp byen som kunstnerisk arena og nå bredt ut med kunsten vi produserer, også i byens transformasjonsområder, slik som her på Mortensrud, forteller Daniella van Dijk-Wennberg, avdelingsdirektør for Oslo kommunes kunstsamling.

— Calderóns prosjekt inviterer oss til å reflektere over disse lokalsamfunnenes kvaliteter, og over hva vi bør bevare og ta med oss videre inn i fremtidens by, sier Mari F. Sundet, ansvarlig prosjektleder og kurator i Oslo kommunes kunstsamling.

I 2021 ble prosjektet Et blivende sted etablert som en overordnet ramme for Oslo kommunes kunstsatsning i Oslo Sør. Etter en åpen utlysning var Calderón en av to kunstnere som ble invitert til å gå i dialog med Rudshøgda. Dette er et av Mortensruds mange lokalsamfunn og et særlig satsingsområde for Bydel Søndre Nordstrand og Oslo Sør-satsingen. Området vil gjennomgå store endringer de neste årene der de offentlige funksjonene og nærmiljøene skal styrkes.

I tillegg til utsmykninger på Oslo kommunens investeringsprosjekter er det en ambisjon at det også skal etableres kunstprosjekter i tilknytning til større planprosesser og områdesatsinger.

Utstilling på sittebenker og fotobok
På utstillingen som åpner førstkommende lørdag, presenteres vi for et utvalg fotografier montert på sittebenker hvor vi blir oppfordret til å bruke tid på Mortensrud, akkurat slik kunstneren har gjort.

— I prosjektets første fase har ambisjonen vært å invitere kunstnere til å utforske området over tid og skape kunst med Rudshøgda og Mortensrud som utgangspunkt. Vi har ønsket oss kunst som går i dialog med stedet og den pågående byutviklingen, og som viser oss andre sider av området enn vi ofte blir presentert for i mediene, fortsetter Sundet.

Før jul publiseres andre del av prosjektet, det totale fotoverket Siste stasjon Mortensrud – en fotobok bestående av 350 fotografier. Boken er et testament til stedet og de som bor der, et tidsvitne til ettertanke.

Flere arrangementer
Lørdagens utstillingsåpning er den første av flere arrangementer som vil gjennomføres i prosjektet denne høsten. Søndag 5. november inviteres publikum med i Anne-Liis Kogans prosjekt Sammen kan vi flytte fjell. Kogan er den andre kunstneren som ble invitert med i Et blivende sted, og som de siste to årene har jobbet med Mortensrudområdet. Det vil etableres flere kunstprosjekter de kommende årene, knyttet til Mortensrudprosjektets ulike byggetrinn.

Program lørdag 23. september kl. 16-18 på Thorleif Kleves torg

  • Åpning av utstillingen Siste stasjon Mortensrud
  • Bydelen ønsker velkommen
  • Oslo kommunes kunstsamling introduserer prosjektet
  • Panelsamtale med kunstneren og flere involverte samarbeidspartnere
  • Lett bevertning på Maliks Mortensrud