Sigrid Agnethe Hansen får Blixprisen 2023

Forfattar Sigrid Agnethe Hansen er vinnar av Blixprisen 2023


Minneprisen etter Emma og Elias Blix blir delt ut til ein nordnorsk forfattar som skriv nynorsk eller nordnorsk dialekt. Prisen blir delt ut av Litteraturselskapet Det Norske Samlaget. Sigrid Agnethe Hansen debuterte i 2020 med ungdomsboka Ser du dette, og er i haust aktuell med bok nummer to, Du veit ingenting. Hansen har fått svært god kritikk, og bøkene er omsett til fleire språk.

I grunngjevinga frå juryen kan vi lese: “Hansen skriv hudlaust om den sosiale dynamikken i ungdomsmiljø, og romanen bør såleis engasjere eit breitt ungdomspublikum. Samstundes er det mykje å hente her for vaksne som vil forstå meir av kva som går føre seg. Forteljinga om Anna er vond å lese, men romanen sluttar i håpet om at det er mogleg å komme styrkt ut av kriser, og han peikar ut farbare vegar. I år kom romanen Du veit ingenting som er ein frittståande oppfølgjar til Ser du dette? Med desse to romanane har Hansen etablert seg som ein spennande forfattar med ungdom som primært publikum.”

Prisen er på kroner 15 000. Juryen består no av Aslaug Eidsvik, Hallvard Andre Kjelen og Anne Osvaldsdatter Bjørkli.

Samlaget ønsker Sigrid Agnethe Hansen til lykke med Blixprisen 2023!