Sauen får digital gjeterhund

(Fornebu, 02. mai 2019) Hver sommer beiter tusenvis av sauer i skog og fjell over hele landet. Over 100.000 av dem kommer aldri tilbake. Heldigvis blir teknologien for sporing av husdyr stadig bedre. Ved hjelp av en smart sauebjelle og tingenes internett vil Smartbjella og Telenor hjelpe norske bønder med å holde oversikt over sauer på beite i utmark. Allerede i sommer skal 15.000 sauer utstyres med denne nye teknologien.

Landet rundt slippes sauer fritt og ubeskyttet ut på beite i utmark hver eneste sommer. Dette er spesielt for Norge. Siden sauene gjerne vandrer i mindre flokker over store geografisk avstander, kan det være en krevende oppgave for bonden å holde oversikt over egne dyr. Oppstartselskapet Smartbjella har derfor utviklet en smart bjelle som er koblet til Telenors mobilnett for tingenes internett.

– Stadig flere bønder utstyrer sauene sine med elektronisk overvåkning, men de fleste løsningene på markedet er både kostbare i innkjøp og dyre i drift. Smartbjella er sannsynligvis markedets mest effektive måte å spore alle typer husdyr på. Med den nye mobilteknologien fra Telenor har sporingsenhetene våre en batterilevetid opptil 10 år og god dekning selv i vanskelige områder, sier Peter Asle Mona, sauebonde og administrerende direktør i Smartbjella.

Over 100.000 sauer kommer ikke tilbake fra beite. Det ønsker sauebonde Peter Asle Mona å løse ved hjelp av tingenes internett.

Kan varsle om farer

Ved hjelp av Smartbjella kan bonden se hvor dyret befinner seg via kart på telefon, nettbrett eller PC. En webportal sørger for oppdaterte lister over alle dyrenes aktuelle posisjon og historiske bevegelsesmønstre. Appen kan også gi varselsignal dersom sauen blir liggende stille unormalt lenge eller har beveget seg inn i et område med rovdyr.

– Tap av sau kan skyldes mange forhold. Ofte er det vanskelig å fastslå dødsårsak, enten fordi man ikke finner kadaveret eller fordi man finner det for sent. I enkelte områder er mørketallene svært store.Vår løsning gir bøndene rask oversikt om alt er bra, eller blir varslet dersom noe ikke er som det skal, sier Mona.

Bedre sporing med tingenes internett

Utstyr til sporing av husdyr er ikke noe nytt i markedet, men teknologien blir stadig bedre. I fjor lanserte Telenor, som første operatør i Norden, et landsdekkende mobilnett for tingenes internett. Nettet består av to nye kommunikasjonsteknologier, NB-IoT og LTE-M, og disse har allerede en befolkningsdekning på over 99 prosent og arealdekning på 81 prosent.

–Dette er et svært godt eksempel på hvordan tingenes internett kan bidra til å dekke et viktig behov. Fordelen ved at sporingsenhetene er koblet til NB-IoT, er at sensorene er rimeligere, bruker svært lite energi og har bedre dekning enn vanlig mobiltelefoni. Sporing ved hjelp av NB-IoT er ett av de viktigste bruksområdene for tingenes internett, og kan i praksis brukes på omtrent alt som flytter på seg, ikke bare dyr, men også frakt, containere og transportmidler, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift.

Fakta om Smartbjella

  • Norskprodusert sporingsenhet til bruk på husdyr. Smartbjella festes på dyret for fysisk sporing.
  • Liten og lett (180 gram) med inntil 10 års batterilevetid.
  • GPS for nøyaktig posisjonering.
  • En app som viser dyrets posisjon i topografiske kart eller i ortofoto.
  • En webportal som sørger for oppdaterte lister over dyrenes aktuelle posisjon og historiske bevegelsesmønstre.
  • Enkelt brukergrensesnitt der bruker selv kan endre og tilpasse bjella til egne behov: sendefrekvenser, batteriforbruk, osv.
  • Robust enhet som tåler vann, kulde og røff behandling.

Fakta om NB-IoT: 

Narrowband-IoT er en kommunikasjonsteknologi i 4G-nettet til Telenor, som er skreddersydd for sensorer med få og små dataoverføringer som krever lang batterilevetid og utvidet inntrengende dekning. Teknologien åpner muligheten for at millioner av hverdagslige ting som søppelkasser, strømmålere, brannalarmer m.m. kan knyttes til internettet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henriette Frølich Holte, informasjonssjef i Telenor Norge. Tlf: 977 53 622, e-post: [email protected]

eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklassen. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 12 land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no