Samspill med kundene gjør Calanus® Oil bedre

Kundene ønsket fiskegelatin i kapslene og mer av den gode oljen i hver kapsel. Nå får de begge deler i en ny og forbedra utgave av Calanus® Oil.

“Vi har fått et enda bedre produkt”, forteller en stolt og glad Henrik Rødsand, daglig leder ved Calanus Helse AS. Etter ønsker fra kundene har bedriften økt mengden av Calanus® Oil i hver kapsel til 525 mg og byttet ut storfegelatin med fiskegelatin. Ved å øke mengden olje i kapslene, økes også mengden av de viktige omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Med dette får vi også mer av de svært gunstige fettsyrene stearidonsyre og ketolinsyre. Fiskegelatinen gjør kapslene enda mer marine.

“I arbeidet med å utvikle og forbedre produktet vårt er innspillene fra kundene våre viktige” forklarer Rødsand. Forskning og fagfelt er utgangspunktet for produktutviklingen hos Calanus Helse, men Rødsand påpeker at det er naturlige forbindelser mellom forskning, kundeerfaringer og produktutvikling. “Både vi og forskerne er svært nysgjerrige på hva kundene våre har å fortelle om effekter og erfaringer ved bruk av Calanus® Oil,” legger han til.

“Calanus® Oil er en unik kombinasjon av fettsyrer og antioksidanter, akkurat som naturen har skapt den. Den inneholder rett og slett virkestoffer som spiller hverandre gode og gjør oljen helt spesiell”, oppsummerer Rødsand. “Det er på mange måter den røde tråden i alt vi foretar oss – å spille hverandre gode,” legger driftsleder Hanne Woie til med et godt smil. “Det er samspillet med kundene som gjør Calanus Oil bedre.”

Hvorfor er Calanus® Oil unik

Helsemyndighetene anbefaler at ⅔-deler av det totale fettinntaket i kosten bør være enumettet og flerumettet fett. Samtidig anbefales det å innta tilstrekkelige mengder av omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Disse fettsyrene finner du i fisk, sjødyr, marine oljer og kosttilskudd, deriblant også i Calanus® Oil. Med EPA og DHA, samt SDA (stearidonsyre) og ketolinsyre utgjør Calanus® Oil en «cocktail» av sunne og helsebringende fettsyrer som du ikke finner i andre marine oljer.

Hva er stearidonsyre

Calanus® Oil inneholder fettsyren stearidonsyre som har vist seg å være svært gunstig mot betennelsestilstander i kroppen. I vestlig diett får vi i oss altfor mye mat som er rik på omega-6-fettsyrer. Omega-6-fettsyrer inneholder arakidonsyre, en fettsyre som skaper lavgradsbetennelser i kroppen. På grunn av denne omega-6-rike dietten blir balansen mellom omega-3 og omega-6 feil, og satt på spissen så kan vi si at vi spiser oss syke! Stearidonsyren som finnes i Calanus® Oil blokkerer og hindrer dannelse av arakidonsyre, slik at den demper betennelser i kroppen. Calanus® Oil bidrar dermed både til å gjenopprette den sunne fettsyrebalansen og til å styrke kroppens forsvar mot betennelser.

Hva er ketolinsyre?

I tillegg til de velkjente omega-3 fettsyrene EPA og DHA som finnes i vanlige marine oljer, inneholder Calanus® Oil forløperen til en langkjedet enumettet fettsyre som heter ketolinsyre. Forskere ved Nofima har gjort celleforsøk både på lakseceller og humane celler, som viser at ketolinsyren stimulerer cellene til å omdanne korte omega-3-fettsyrer til de sunne, lange omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Studier konkluderer med at ketolinsyren kan bidra til bedre utnyttelse av EPA og DHA i kroppen (Ruyter et al. 2016).

Calanus Helse AS er et heleid datterselskap av Calanus AS og er landsdekkende leverandør av kosttilskuddet Calanus Oil.

Oljen er produsert av råstoff som er høstet utenfor kysten av Nord-Norge, og oljen fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus er en ny generasjon marin olje som skiller seg klart fra fiskeolje og krillolje ved at den tas meget effektivt opp i kroppen i sin naturlige form.

Selskapet er lokalisert på Sortland med administrasjon, kundesenter og pakkeavdeling. Vi har en tett tilknytning til morselskapet Calanus AS, med blant annet felles FOU-avdeling.
I tillegg har Calanus Helse AS et eget dyktig fagteam bestående av lege, farmasøyt og marinbiolog.