Sammen kan vi flytte fjell

Søndag 5. november inviteres publikum til et helt særegent møte med Mortensrud, både over og under bakken. Sammen med lokale aktører har kunstner Anne-Liis Kogan skapt forestillingen; Sammen kan vi flytte fjell. – Jeg vil gjerne at folk skal kunne samles rundt Mortensrudsteinen, og se den fantastiske drivkraften som finnes her, sier Kogan.

Styrken i fellesskapet
I Anne-Liis Kogans prosjekt ønsker kunstneren å erstatte samtidens fordommer med fantasier om fremtiden. Mortensrudsteinen, fra forrige istid, brukes som et symbol på mulighetene i fellesskapet. I halvannet år har hun utforsket Rudshøgda og Mortensrud og skapt kunst med området som utgangspunkt.

– Mange har snakket om utenforskap, men jeg har prøvd å finne ut hvordan vi sammen kan påvirke fremtiden gjennom å skape stolthet og innenforskap, fortsetter Kogan.

Forestilling med vandring
Forestillingen Sammen kan vi flytte fjell gjennomføres som en vandring fra Mortensrud T-banestasjon, inn i steingrunnen under torget, gjennom Klemetsrudhallen til hjertet av Mortensrud. Derfra går vandringen opp fra bakken til Skilpaddeparken og videre til Lofsrud skole. Her fortelles steinens historie gjennom tekst, bilde, lyd, dans og sirkus. Forestillingen er basert på et tekstverksted på Lofsrud skole, i tett samarbeid med Mortensrud Sirkusskole. Den vil også videreføres i et videoverk om Mortensrudsteinen, som presenteres på et senere tidspunkt.

Kunst for bærekraftig byutvikling
– Det er imponerende hvordan Kogan har nærmet seg Mortensrud gjennom oppdraget hun fikk av Oslo kommunes kunstsamling i 2021. Kunst kan inspirere og spille en viktig rolle for bærekraftig utvikling. Dette er et godt eksempel på hvor verdifullt det kan være å sette kunstnere i dialog med byens lokalsamfunn, sier Daniella Van Dijk-Wennberg, avdelingsdirektør kunst i Kulturetaten og leder for Oslo kommunens kunstsamling.

Oslo kommunes kunstsamling har det faglige ansvaret for Oslo kommunes satsing på kunst i offentlige bygg og rom.

– Vårt mål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning, sier Dijk-Wennberg.

Stein som samlingspunkt
For Kogan har steinen, som har ligget på Mortensrud i tusenvis av år, blitt en mulighet til å heve blikket, over samtidens syn på Mortensrud som et belastet område og dagens byutvikling.

– Mortensrud preges av mange ulike kulturer. Jeg har ønsket å utforske hvordan alle de ulike gruppene kan samles om noe som gir drivkraft. Steinen brukes som en kjerne og et symbol på det som for mange er veldig tunge omstillingsprosesser, forteller Kogan om steinens rolle i prosjektet hennes.

Et blivende sted
Gjennom utlysingen Et blivende sted, var Anne-Liis Kogan én av to kunstnere som i 2021 ble invitert til å lage kunst med utgangspunkt i Rudshøgda på Mortensrud. Utlysningen var en invitasjon til å skape kunst som involverte lokalbefolkningen og utforsket områdets kvaliteter, i lys av pågående stedsutvikling gjennom Oslo Sør-satsingen og Oslo kommunes store byggeprosjekt på Mortensrud.

Forestillingen er et av flere arrangementer som gjennomføres på Mortensrud i regi av Oslo kommunes kunstsamling og Kulturetaten denne høsten. Det vil også etableres flere kunstprosjekter de kommende årene, knyttet til Mortensrudprosjektets ulike byggetrinn.

23. september 2023 åpnet den andre kunstneren, Yamile Calderóns utstillingen Siste stasjon Mortensrud på Mortensrud Torg. Utstillingen er første del av Calderóns prosjekt. Andre del er en omfattende fotobok som lanseres på Deichman Mortensrud senere i vinter.

Program for forestillingen Sammen kan vi flytte fjell, søndag 5. november

  • Oppmøte på Mortensrud T-banestasjon kl. 16
  • Vandring gjennom Klemetsrudhallen til Skilpaddeparken og Lofsrud skole
  • Taler og bevertning på Lofsrud skole
  • Forestillingen er gratis, men det er begrenset plass og førstemann til mølla-prinsippet som gjelder