PRESSEMELDING: Erna Solberg gratulerer Zooca med verdens første raudåtefabrikk

Pressemelding –

Sortland, 6. august 2021

Statsminister Erna Solberg var i dag på besøk på verdens første fabrikk for raudåte som starter produksjonen nå i august. Statsministeren sa hun var imponert over innovasjonskraften i næringen, og at den nye fabrikken vil skape nye og viktige arbeidsplasser og flere eksportinntekter for Norge.

Raudåte, et ørlite zooplankton, er trolig den største og viktigste marine ressursen på den nordlige halvkulen. På den nye fabrikken som ligger på Sortland i Vesterålen, skal Zooca produsere en helt unik marin olje som klinisk dokumentasjon viser har helt enestående helseeffekter hos mennesker.

Solberg understreket at Norge alltid har vært en stor fiskeri- og sjømatnasjon, og Zooca nå skriver et nytt kapittel i denne stolte historien. Hun sa at det er viktig for Norge at vi utnytter våre fiskeriressurser på en bærekraftig måte, og på den måten skaper nye arbeidsplasser og verdiskaping. Når raudåte i tillegg har vist seg å ha gode helseeffekter, kan det ikke bli bedre. Solberg gratulerte Zooca og gründerne med innsatsen og med ny fabrikk.

– Jeg vil takke regjeringen for å ha åpnet for bærekraftig kommersiell fangst av raudåte. Vi hadde ikke kunnet åpne denne fabrikken uten tilgang på tilstrekkelig råstoff. Vi lover å forvalte denne muligheten bærekraftig, og vi lover å skape nye arbeidsplasser og inntekter til Norge, sier adm. dir Siv-Katrin Ramskjell i Zooca.

– Da vi startet i 2002 var det ikke selvsagt at raudåte kunne bli en viktig marin ressurs med svært gode helseeffekter. I samarbeid med forskningsmiljøer ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø, har vi gjennomført banebrytende forskning. Resultatet ser vi i dag – en topp moderne fabrikk, som er strømlinjeformet og fullautomatisert for effektiv produksjon av olje med gode helseeffekter, sier gründer og professor Kurt Tande.

– For Sortland kommune er det både anerkjennende og spennende at Zooca valgte å realisere sin nye fabrikk her. Bedriftens kompetanse, vektlegging av og erfaring innen utviklingsarbeid er positivt for regionen og vil kunne gi mulighet for økt aktivitet basert på råstoff fra havet. I kombinasjon med ny teknologi ser vi at det gir grunnlag for nye sjørelaterte produkter av høy kvalitet i et globalt marked, sier ordfører Karl-Erling Nordlund.

Fabrikken starter full produksjon den 30. august og får da besøk av fiskeriministeren.

Fakta om raudåte

 • Raudåte (Calanus finmarchicus) er et lite zooplankton som finnes i store mengder i norsk farvann.
 • Raudåten fornyes årlig med ca. 300 millioner tonn biomasse, og lang under én prosent av dette blir høstet kommersielt.
 • Raudåte kan bli en viktig ressurs for å sikre det fremtidige matbehovet i verden.

Fakta om Zooca (tidligere Calanus AS)

 • Selskapet ble etablert i 2002 som et rent forskningsselskap. Åpner verdens første raudåtefabrikk nå i august. Fabrikken er lokalisert på Sortland i Vesterålen. Zooca planlegger å tidoble produksjonen de neste fem årene. Aktiviteten gir allerede i dag 100 arbeidsplasser.
 • Zoocas hovedprodukt er en unik marin olje som gjennom klinisk dokumentasjon viser seg å ha helt enestående helseeffekter hos mennesker. Oljen bedrer hjertekapasitet, motvirker diabetes 2 og det forskes nå på om den kan brukes i behandlingen av ADHD hos barn.
 • Zocca produserer også to proteinprodukter – i første omgang til fisk og dyr. Planen er å utvikle proteinprodukter også for mennesker.

Vedlegg:

 • Talen til selskapet ved gründer og professor Kurt Tande og adm. dir. Siv-Katrin Ramskjell
 • Bilde av Solberg når hun ankommer fabrikken og møter produksjonsdirektør Angell og adm. dir. Ramskjell
 • Bilde av Erna Solberg i fabrikken sammen med produksjonsdirektør Snorre Angell
 • Bilde av gründer Kurt Tande på talerstolen i den nye fabrikken
 • Bilde av ordfører i Sortland kommune Karl-Erling Nordlund
 • Bilde av adm. dir. Siv-Katrin Ramaskjell

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm. dir Siv-Katrin Ramskjell

Telefon: 901 94 149

E-post: [email protected]