Økt trafikk i april

Trafikktallene for april viser en betydelig vekst i passasjertallene på Avinors lufthavner.

Totalt reiste 4 482 032 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i april måned. Dette er en økning på 7,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Den store økningen må nok i aller størst grad tilskrives påsken. I fjor var påsken i april, og i år var mesteparten av påsken i mars. Vi ser at innlandstrafikken synker og utlandstrafikken vokser i påskeukene, og det gir variasjoner i disse månedene, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Positiv utvikling flere steder
Tromsø (7,8 prosent) og Bodø (6,9 prosent) opplevde også en positiv utvikling i april. I tillegg var det flere mindre lufthavner som prosentvis hadde stor økning i antall passasjerer.

– Vi har i april blant annet vært med på den første flyvningen med jetfly for Widerøe, da de startet opp mellom Bergen og Tromsø med sin Embraer E190-2. Det var en stor dag for norsk luftfart, sier Spruit.

– Det er også gledelig å se at våre lokale lufthavner også opplever økt trafikk. Det viser at Avinors samfunnsoppdrag om å knytte Norge sammen og Norge sammen med verden fungerer godt, og at vi klarer å legge til rette for norsk næringsliv og turisme.

De lufthavnene med prosentvis størst økning var Namsos (44 prosent), Brønnøysund (24,3 prosent), Honningsvåg (21,7 prosent) og Mehamn (20,8 prosent)

Økning til flere destinasjoner
Innlandstrafikken i april gikk opp med 12,2 prosent sammenlignet med fjoråret, utlandstrafikken hadde moderat svak vekst på kun 0,6 prosent. Samtidig er det flere land og destinasjoner som øker veldig bra sammen lignet med samme måned i fjor.

Warszawa har økt med 93 prosent, Athen med 109 prosent og Alanya med 76 prosent.

– LOT og SAS har startet direkteruter til Warszawa, og Norwegian har økt frekvensen sin på sin eksisterende rute fra Oslo lufthavn. SAS har også åpnet direkterute til Athen fra hovedflyplassen, og Norwegian har også her økt frekvensen sin. Dette er tiltak som selvfølgelig påvirker trafikktallene i positiv retning, forklarer Spruit.

– Vi ser også at trenden fortsetter for Tyrkia som er på full fart tilbake som en populær destinasjon for nordmenn. SAS har økt frekvensen på ruten sin til Antalya som gir en økning i antall passasjerer.

Det mest populære landet for nordmenn å reise til er fortsatt Spania, men her var det en nedgang på 10 prosent sammenlignet med april i fjor. Dette kan forklares med påskeutfarten. Størst vekst oppleves til Polen (21 prosent), samt Sverige og Frankrike hvor trafikken økte med 10 prosent.

– Den nye ruten til Joon med økt kapasitet til Paris gir en effekt her, og økningen til Sverige ser vi i størst mulig grad skyldes påsketrafikken.

– Flere direkteruter og økt frekvens gir effekt både til og fra Norge, og er med på en viktig verdiskaping for landet vårt. Vi får flere turister som besøker oss, det er mer effektivt å reise bort i forbindelse med møter for næringsdrivende og eksportører, og det skaper vekst for norske flyselskaper og andre aktører innen luftfarten, avslutter Spruit.

De fleste av Avinors lufthavner opplevde vekst i april. Av de største lufthavnene økte trafikken i Stavanger med 8,6 prosent, i Bergen og Trondheim med 7,8 prosent samt Oslo med 6,9 prosents økning hver.

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.