Økt tilgjengelighet på kulturarrangementer

I dag, tirsdag 3. desember er det den internasjonale dagen for personer med funksjonsnedsettelser. For et år siden lanserte Norske Konsertarrangører Tilgjengelighetsmerket for å gjøre kulturarenaer mer tilgjengelig og for å synliggjøre kulturarrangører som er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Til nå har hele 30 kulturarrangører fått merket.

Det er gledelig å lese at Regjeringen i dag lanserer «Et samfunn for alle – regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelser.» I en pressemelding sier kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande at «bred deltakelse i alle deler av samfunnet er ikke bare viktig for den enkelte, men også for demokratiet». Vi kunne ikke vært mer enig – og det er nettopp derfor vi startet vårt arbeid med å gjøre landets kulturarenaer mer tilgjengelige.

-En tredjedel av Norges befolkning har en funksjonsnedsettelse så regjeringens handlingsplan er sårt etterlengtet for å sikre medvirkning, deltakelse og inkludering i alle deler av samfunnet, sier daglig leder i Norske Konsertarrangører, Tone Østerdal.


Tilgjengelighetsmerket

Kulturarrangørene som er merket med Tilgjengelighetsmerket har fått tilpasset opplæring i prosessen før de får benytte merket. Opplæringen fokuserer hovedsakelig på hvordan arrangøren kan gjøre sine arrangementer tilgjengelige og hvordan de på en god måte kan tilrettelegg for at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan være frivillige.

Tilgjengelighetsmerket skal være lett synlig på hjemmesiden til kulturarrangøren, og merket leder inn til informasjon om tilgjengelighet på deres arrangementer. På den måten får de som har behov for det, mulighet til å planlegge sine kulturopplevelser på en trygg og oversiktlig måte.

Siden lanseringen av Tilgjengelighetsmerket, 10. desember 2018, har 50 kulturarrangører fått opplæring og er i prosess for å bli merket. Det er også flere titalls kulturarrangører som har bestilt opplæring og venter på neste skritt for å bli merket.