Nye serveringstilbud på Trondheim lufthavn Værnes

Avinor har nylig gjennomført tilbudskonkurranse for leie av areal til drift av servering, kiosk, butikker og vekslingstjenester på Trondheim lufthavn, og kan om kort tid tilby flere nye og spennende matkonsepter til passasjerene

På avgang innland etableres «Max», som er blitt kåret til Sveriges mest populære burgerkjede 15 år på rad. Etableringen vil bli den første i Trøndelag. «Haven» vil utfylle mattilbudet til de innlandsreisende med sitt fokus på sunne produkter, med blant annet økologiske juice og smoothies, salater og supper. Lufthavnen får også et større utvalg av barista-kaffe i flere av konseptene.

«Foodbar» vil bli det nye konseptet for servering på avgang utland, som sammen med kiosken «Point» vil kunne gi de reisende et godt utvalg både for å sitte ned og spise, samt mulighet for å ta med på flyet. Begge serveringsstedene vil ha menyer som varierer etter sesong.

Bruken av lokale råvarer vil fortsatt være en tydelig i serveringstilbudet, som blant annet melk fra Rørosmeieriet, laks fra Trøndelag og lokalt øl.

– Med den totale sammensetningen av konsepter vi nå får, mener vi å kunne gi et godt og variert tilbud til de reisende. Vi vet at reisende har ulike behov og ønsker som også kan variere fra en reise til den neste. Vi er opptatt av å kunne tilby både et variert utvalg og effektive løsninger, og ikke minst skape en god stemning i terminalene – som gir våre passasjerer den beste starten på sin reise», sier Ellen Weidemann, sjef Forretningsutvikling Avinor Trondheim lufthavn.

Tilbudet utvides med en ny kiosk på avgang innland (ved gate 31), samtidig som bokhandel og dagens kiosk bytter plass. I tillegg etableres det et eget areal for kiosk på avgang utland.

Leiekontraktene har 5 års varighet fra 1.9.2018, og følgende selskap med tilhørende konsepter har fått tilbud om inngåelse av kontrakt.

Ankomst:

7-eleven

Starbucks

Avgang:

Point kiosk, Café Ritazza, Max, Upper Crust, O’Learys, Haven og Foodbar

Æra fashion

Tanum bokhandel

Kontrakten for leie av areal for vekslingstjenester er tildelt Loomis.

Kontraktene for Travel Value og Duty Free er ikke omfattet av denne tilbudskonkurransen.

Nytt areal er under prosjektering, og ferdigstillelse av nye konsepter vil være på plass i løpet av høsten 2018.

For ytterligere kommentarer og spørsmål, ta kontakt med:

Marit Helene Stigen, lufthavndirektør Avinor Trondheim lufthavn Værnes, tel 480 07 902

Ellen Weidemann, sjef forretningsutvikling, Avinor Trondheim lufthavn Værnes, tel 951 10 884

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.