Ny passasjerrekord for Norwegian: Vel 33 millioner reisende i 2017

Norwegian satte ny passasjerrekord i 2017 med over 33 millioner reisende og en fyllingsgrad på 87,5 prosent. Oppstart av 54 nye ruter og en stor økning i langdistansetrafikken bidro betydelig til veksten.

Fjoråret var preget av god passasjerutvikling, mange fabrikknye fly inn i flåten og høy fyllingsgrad. Totalt reiste 33,15 millioner passasjerer med selskapet, 3,8 millioner flere enn året før. Selskapet fikk levert 32 splitter nye fly og lanserte 54 nye ruter, hovedsakelig interkontinentalt mellom USA og Europa. I tillegg sysselsatte konsernet om lag 2000 nye medarbeidere. På årsbasis var fyllingsgraden 87,5 prosent, ned fra 87,7 prosent i 2016.

Også i 2017 fikk Norwegian en rekke internasjonale priser og utmerkelser stemt fram av kundene, blant annet to SkyTrax Awards som Verdens beste lavpris langdistanseselskap for tredje året på rad og Europas beste lavprisselskap for femte året på rad.

– Trafikktallene for 2017 viser at Norwegians internasjonale fotavtrykk blir større, i tråd med konsernets strategi. Virksomheten vår i Skandinavia er stabilt god og vi ser at langdistanserutene og kortdistanserutene utfyller hverandre godt. Det betyr at vår konkurransekraft blir sterkere. De nye rutene mellom Spania og USA har blitt svært godt mottatt på begge sider av Atlanteren, og beviser at lave priser kombinert med god kvalitet bidrar til økt reiselyst og dermed også lokal verdiskaping og nye arbeidsplasser, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

Passasjervekst i desember
Årets siste måned var også preget av stor passasjervekst og god fyllingsgrad. I desember valgte 2 402 005 passasjerer å reise med Norwegian, 12 prosent flere enn samme måned foregående år. Både kapasitetsveksten (ASK) og trafikkveksten (RPK) var på 32 prosent i årets siste måned. Fyllingsgraden var på 84,6 prosent, tilsvarende samme periode i fjor.

– Desember er tradisjonelt sett en måned med stor reiselyst. For Norwegians del, har det som vanlig vært stor reiseaktivitet i alle markeder. I likhet med tidligere år, flyr også Norwegian mellom storbyer på den amerikanske østkysten og de de fransk-karibiske øyene Martinique og Guadeloupe. Dermed oppnår vi en bedre flåteutnyttelse i lavsesong i Europa, sier Kjos.

Totalt gjennomførte Norwegian 99,3 prosent av de planlagte flygningene i desember, hvorav 68,2 prosent gikk på oppsatt rutetid.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.

Kontaktpersoner:
Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, tlf. 45 45 60 12

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000 dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA. Norwegian har en flyflåte på rundt 130 fly som frakter omlag 30 millioner passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For femte år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube