Ny og miljøvennlig emballasje fra Calanus Helse

I disse dager får abonnentene av Calanus® Oil forsendelsene sine i pappemballasje. Gjennom å bruke miljøvennlig og resirkulerbar papp i ytteremballasjen, gjør bedriften det lettere for kundene å resirkulere. Det miljøvennlige skiftet reduserer Calanus Helse sitt plastforbruk betraktelig. “Vi utvinner jo ei rein og naturlig marin olje og vi er både avhengig av og ansvarlig for å holde havet og miljøet reint. Verden trenger mindre plast og vi vil gjerne bidra”, sier daglig leder i Calanus Helse, Henrik Rødsand.

“Vi synes faktisk dette er ganske stas. Det føles bra”, innrømmer Rødsand. “Vi håper at dette vil bli godt mottatt hos kundene.” Pappemballasjen, som leveres av en miljøsertifisert norsk papprodusent, er rein papp som er lett å resirkulere for kunde og forbruker. Å bytte ut bobleplastkonvoluttene med pappemballasje reduserer Calanus Helse sitt årlige plastforbruk betraktelig. “For å illustrere; hvis du dekker 400 fotballbaner med plast, får du mengden plast vi nå årlig vil fjerne fra produksjonen vår. Det er ganske store mengder, nesten litt ubegripelig”, sier han.

Calanus Helse er svært bevisst på samfunnsansvaret sitt og Rødsand forteller begeistra om samarbeidsprosjektet med en skoleklasse. Et prosjekt som har til hensikt å bevisstgjøre ungdom om forsøpling av naturen og havet. I prosjektet oppfordres skoleklasser til å rydde strender og skrive rapport om det de finner. Rapporten skal de presentere for kommunestyret. “Ungdommene fra Alsvåg skole gjorde en formidabel innsats i fjor sommer. Det er håp for framtida.”

Rødsand påpeker at det også er helt avgjørende at bedrifter og næringsliv er gode forbilder for de unge og gjør grønne grep selv. Etter ei tid med funderinger over mer miljøvennlige emballasjeløsninger, var det et spørsmål fra en kunde som skulle få fart på sakene hos Calanus Helse. “Om ikke vi skulle gjøre emballasjen mer miljøvennlig?” Svaret kom raskt: “Det er klart vi skal!” Hos Calanus Helse er dialogen og kundekontakten viktig og noe de setter svært stor pris på. “Samtaler og mailer fra kundene våre med tilbakemeldinger, innspill, spørsmål og ikke minst alle historiene som folk deler med oss, det gjør jobben vår meningsfylt,” sier Hanne Woie, driftsleder og kundekontakt ved Calanus Helse.

Om miljømerket FSC

  • Forest Stewardship Council (FSC) er en internasjonal organisasjon opprettet i 1993
  • Organisasjonens formål er å fremme bæredyktig og miljøvennlig skogsdrift og produksjon
  • FSC gir miljøsertifiseringsmerket til bedrifter innenfor skogdrift, produksjon av emballasje, papir, aviser, trykksaker, møbler og byggematerialer som oppfyller kravene til bærekraft, miljøvennlighet, ivaretakelse av arbeidere og arbeidsforhold. 

Calanus Helse AS er et heleid datterselskap av Calanus AS og er landsdekkende leverandør av kosttilskuddet Calanus Oil.

Oljen er produsert av råstoff som er høstet utenfor kysten av Nord-Norge, og oljen fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus er en ny generasjon marin olje som skiller seg klart fra fiskeolje og krillolje ved at den tas meget effektivt opp i kroppen i sin naturlige form.

Selskapet er lokalisert på Sortland med administrasjon, kundesenter og pakkeavdeling. Vi har en tett tilknytning til morselskapet Calanus AS, med blant annet felles FOU-avdeling.
I tillegg har Calanus Helse AS et eget dyktig fagteam bestående av lege, farmasøyt og marinbiolog.