Ny daglig leder i Norske Kulturarrangører

Pressemelding –

Siri Haugan Holden er ansatt som ny daglig leder i Norske Kulturarrangører (NKA). Haugan Holden kommer fra stillingen som daglig leder i Balansekunst, foreningen for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Hun tiltrer 1. januar 2023.

Haugan Holden har en master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har bakgrunn fra den norske miljøbevegelsen.

– Jeg er veldig glad for tilliten og muligheten til å få være med på å videreutvikle Norske Kulturarrangørers bransjesamlende arbeid sammen med den dyktige gjengen i stab og styre. Langtidseffektene av koronapandemien, i kombinasjon med stor prisvekst og en urolig verdenssituasjon, gjør dette til en krevende tid for kulturarrangører. I møte med rammebetingelser i endring blir det viktig å holde fast på kunstens og kulturens egenart og samfunnsrolle, og jeg gleder meg til å være en aktiv medspiller for medlemmene i tiden som kommer. Tone Østerdal har gjort en formidabel innsats for både NKA og kulturfeltet i løpet av sin åremålsperiode, så det med ærefrykt jeg tar på meg oppgaven.

Norske Kulturarrangører (NKA) har i år satt medlemsrekord, og representerer i dag om lag 480 kulturrangører fra hele landet. Organisasjonen er kulturarrangørenes interesse- og kompetanseorganisasjon og arbeider for at medlemmene skal ha gode rammebetingelser for sin drift.

Ved landsmøtet i NKA tidligere i år ble det vedtatt å endre navn til Norske Kulturarrangører. Gjennom en felles plattform bygget på arrangørfaglig kompetanse skal NKA bidra til en mer hensiktsmessig organisering i kulturfeltet og være en endringsaktør med fokus på bærekraft. Målet er at et samlet arrangørfelt skal styrkes som bransje og samfunnsaktør.

– Vi er svært glade for å ha ansatt Siri Haugan Holden, og vi gleder oss til å jobbe sammen for et utvidet og sterkere NKA fremover. Haugen Holden er svært dyktig og hennes erfaring og bakgrunn er perfekt for å videreutvikle organisasjonen mot vår visjon om et bærekraftig arrangørfelt, sier styreleder i NKA, Trude Storheim.

Vi ønsker Siri Haugan Holden velkommen som ny daglig leder i organisasjonen og gleder oss til hun er i gang for fullt fra 1. januar.