Norwegians trafikktall påvirkes fortsatt kraftig av COVID-19

Norwegians trafikktall for januar er kraftig påvirket av lavere etterspørsel som følge av reiserestriksjonene i Europa.

I januar fløy 74 224 kunder med Norwegian, 96 prosent færre enn samme måned i fjor. Den totale kapasiteten (ASK) var ned 98 prosent og passasjertrafikken (RPK) var ned 99 prosent. Fyllingsgraden lå på 35,9 prosent, en reduksjon på 45 prosentpoeng.

– Pandemien fortsetter å påvirke driften vår negativt i januar. Smittesituasjonen og reiserestriksjoner gjør at færre kan eller vil reise nå, men vi håper og tror dette kan forandre seg frem mot sommeren. Vi gjør alt vi kan for at Norwegian skal komme styrket og mer konkurransedyktig ut av reorganiseringen selskapet er i, og vi ser frem til å ønske flere kunder velkommen om bord i tiden fremover, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob Schram.

Norwegian hadde gjennomsnittlig åtte fly i drift i januar, hovedsakelig på norske innenriksruter. Totalt gjennomførte Norwegian 96,8 prosent av de planlagte flygningene i januar, og av disse var punktligheten på 90,4 prosent.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.