Norwegians trafikktall for mars kraftig påvirket av COVID-19

Det globale utbruddet av COVID-19 har lammet flyindustrien over hele verden og kraftig påvirket Norwegians trafikktall for mars. Som følge av pålagte reiserestriksjoner og mindre reiseaktivitet, hadde selskapet et stort fall i etterspørselen.

Norwegian tilpasset flyprogrammet flere ganger i løpet av mars måned som følge av den fallende etterspørselen. Den 10. mars ble omlag 15 prosent av den planlagte kapasiteten redusert. Selskapet foretok en ytterligere justering den 16. mars med en reduksjon på opptil 85 prosent av den planlagte kapasiteten. De aller fleste avgangene ble kansellert fra og med 25. mars. Kapasiteten var 40 prosent lavere enn planlagt, og flygningene som ble gjennomført hadde en fyllingsgrad på 72 prosent, ned 13,8 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor.

Kapasiteten (ASK) ble redusert med 53 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, og den totale trafikken (RPK) var ned 60 prosent. Totalt 1 153 283 kunder valgte å reise med Norwegian i mars, en nedgang på 61 prosent.

Måneden sett under ett fullførte Norwegian 77 prosent av de planlagte flygningene. Samtidig gjennomførte selskapet en rekke ekstraflygninger på vegne av myndighetene for å hente hjem reisende. Norwegian fortsatte også å fly enkelte ruter for å opprettholde kritisk infrastruktur i Norden.

– Den ekstremt raske utviklingen av COVID-19-pandemien påvirket Norwegians trafikktall i betydelig grad denne måneden. Som følge av globale reiserestriksjoner og et stort fall i etterspørselen måtte Norwegian løpende kansellere flygninger i mars. I samarbeid med myndighetene gjennomførte vi en rekke ekstra flygninger for å hente hjem tusenvis av skandinaviske reisende. Jeg vil rette en stor takk til alle våre dedikerte kolleger og kunder for all støtte de siste ukene, sier Norwegians konsernsjef Jacob Schram.

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36 millioner reisende i 2019. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 160 fly og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). De siste fem årene har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube