Norwegians styreleder trer ut av styret ved årets generalforsamling