Norwegian setter opp ny flyvning for Utenriksdepartementet