Norwegian rapporterer driftsresultat (EBIT) på 1 502 millioner kroner for 2022

Pressemelding –

Norwegian la i dag frem resultatet for fjerde kvartal 2022 samt foreløpig årsresultat. For hele året leverte Norwegian et driftsresultat (EBIT) på 1 502 millioner kroner. Flyselskapet minimerte tapet før skatt (EBT) til 80 millioner kroner i et kvartal som var preget av sesongbasert lavere etterspørsel. Dette viser Norwegians evne til å tilpasse kapasiteten og sikre kontantbeholdningen i overgangen fra en travel reisesommer inn i den roligere vintersesongen.

I fjerde kvartal 2022 leverte selskapet et negativt driftsresultat på 39 millioner kroner. Resultatet før skatt (EBT) ble på minus 80 millioner kroner i fjerde kvartal. Sterk likviditetsstyring gjorde at selskapet gikk ut av 2022 med en kontantbeholdning på 7,8 milliarder kroner. Ved årsskiftet bestod Norwegians flåte av 70 fly.

– For Norwegian var 2022 preget av sterk operasjonell drift i et år der luftfarten opplevde betydelige kapasitetsutfordringer på tvers av flypassene i Europa. For hele året leverer vi et driftsresultat (EBIT) på 1 502 millioner kroner, dette på tross av rekordhøye drivstoffpriser og en sterk amerikansk dollar, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

I fjerde kvartal 2022 hadde Norwegian 4,6 millioner passasjerer sammenlignet med 3,1 millioner passasjerer i fjerde kvartal 2021. Kapasiteten (ASK) var på 6,9 milliarder setekilometer, mens passasjertrafikken (RPK) var på 5,7 milliarder setekilometer. Fyllingsgraden økte til 81,4 prosent fra 77,0 prosent for samme periode året før.

Nordens mest punktlige flyselskap

Punktligheten ble påvirket av krevende værforhold ved flere europeiske flyplasser som forplantet seg til resten av nettverket. Andelen avganger innen 15 minutter etter ordinær tid var i fjerde kvartal på 82,3 prosent, sammenlignet med 87,8 prosent for samme kvartal året før. Samtidig er dette en betraktelig oppgang fra 73,6 prosent i foregående kvartal. Regulariteten, antall gjennomførte flyvninger, var på 99,4 prosent. Norwegian ble i 2022 kåret til Nordens mest punktlige flyselskap og blant de mest punktlige flyselskapene i hele Europa. Dette kommer frem i en rapport fra Cirium, et internasjonalt selskap som analyserer flystatistikk.

– At Norwegian i 2022 ble kåret til Nordens mest punktlige flyselskap er en anerkjennelse av alle våre dyktige kollegers innsats, og det er en viktig årsak til at et økende antall kunder velger å fly med oss, både på forretnings- og fritidsreiser. Nyttårssalget endte med over en million solgte seter i løpet av bare 14 dager, et lovende tegn på at vi har et spennende år foran oss, sier Karlsen.

Ser frem mot et sterkt 2023

Norwegian har et godt utgangspunkt for å ta rollen som et av Nordens ledende flyselskaper også i 2023. Norwegian tilbyr mer enn 300 ruter på tvers av Norden og til attraktive europeiske reisemål. Med en sterk merkevarelojalitet, en solid organisasjon og en robust finansiell situasjon, er Norwegian godt rustet til å takle kortsiktige svingninger i etterspørselen.

For å etterkomme den forventede høye etterspørselen i året som kommer, har Norwegian signert en intensjonsavtale om å lease seks Boeing 737 MAX 8-fly fra Air Lease Corporation (ALC), som forventes levert før sommersesongen. Disse flyene vil kompensere for forsinkede flyleveranser fra Boeing denne våren. Norwegian forventer å ha en flåte på 81 fly i sommersesongen 2023.