Norwegian og pilotforeningen i Skandinavia enige om ny treårig tariffavtale

Norwegian Pilot Services og den skandinaviske pilotforeningen Norwegian Pilot Union ble tirsdag kveld enige om rammene for en ny treårig tariffavtale. Avtalen vil gi Norwegian-konsernet forutsigbarhet og stabilitet slik at den globale ekspansjonen kan fortsette. For pilotenes del vil avtalen gi konkurransedyktig lønnsutvikling og gode karrieremuligheter.

– Vi er svært godt fornøyd med at vi har blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir Norwegian forutsigbarhet når konsernet ekspanderer kraftig. Forhandlingene har vært preget av gjensidig tillit og respekt, og ikke minst et klart felles mål om å sammen bygge Norwegian videre. Denne avtalen muliggjør nettopp det, sier daglig leder Lars Rønnov i Norwegian Pilot Services og leder i Norwegian Pilot Union, Halvor Vatnar.

Daglig leder i Norwegian Pilot Services Lars Rønnov og leder i Norwegian Pilot Union Halvor Vatnar.

Pilotene i de norske, svenske og danske pilotselskapene vil få en ny tariffavtale med fortsatt konkurransedyktige betingelser.

– Den skandinaviske delen av konsernet er viktig for at Norwegian skal lykkes. Det er derfor gledelig at Norwegians skandinaviske pilotselskap og pilotforeningen har blitt enige om rammene for en ny tariffavtale som gir forutsigbarhet og stabilitet i en tid der konkurransen blir stadig tøffere. Jeg vil takke foreningen for godt samarbeid og god dialog gjennom forhandlingene og ser frem til et fortsatt godt samarbeid videre, sier HR-direktør Helga Bollmann Leknes i Norwegian.

Nå vil de sentrale foreningene bli involvert for utarbeidelse av detaljer og signering av avtale. Endelig avtale vil bli sendt ut til uravstemming hos medlemmene i Norwegian Pilot Union.

Kontakt for pressen:
Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen: 45 45 60 12

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000 dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA. Norwegian har en flyflåte på rundt 130 fly som frakter omlag 30 millioner passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet avThe International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For femte år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube