Norwegian med sterkt resultat for andre kvartal 2023

Pressemelding –

Norwegian leverte et driftsresultat (EBIT) på 651 millioner kroner i andre kvartal, preget av solid operasjonell drift i forkant av de travleste reisemånedene på sommeren. I tillegg kunngjorde Norwegian og Strawberrys nylig etablerte fordelsselskap i dag at Avida blir selskapets foretrukne finansielle partner. Sammen med den nylig inngåtte avtalen om å kjøpe Widerøe, vil de nye partnerskapene bidra til at Norwegian kan levere enda bedre og mer sømløse reiseopplevelser.

I andre kvartal 2023 hadde Norwegian et driftsresultat (EBIT) på 651 millioner kroner. Resultatet før skatt (EBT) ble 538 millioner kroner. Kontantbeholdningen er forbedret til 9,3 milliarder kroner. Ved utgangen av første kvartal bestod Norwegians flåte av 81 fly.

Høy kabinfaktor og solid operasjonell drift

I andre kvartal 2023 hadde Norwegian 5,6 millioner passasjerer, sammenlignet med 5,0 millioner passasjerer i andre kvartal 2022. Kapasiteten (ASK) var på 8,7 milliarder setekilometer, mens passasjertrafikken (RPK) var på 7,3 milliarder setekilometer. På grunn av kapasitetsøkningen Norwegian gjorde til den travle sommersesongen, var produksjonen 44 prosent høyere enn i det foregående kvartalet. Fyllingsgraden var på 84,4 prosent, mot 81,2 prosent i samme periode i fjor.

– Kvartalet har vist at vi er godt satt opp for å øke kapasiteten og levere solid operasjonell drift som et av de beste flyselskapene på punktlighet og regularitet i Europa. Dette er et resultat av den iherdige innsatsen til våre 4700 kolleger som hver dag jobber for at passasjerene våre skal nå reisemålene sine så effektivt som mulig. I sommer har vi tatt imot våre reisende utelukkende med egne fly og eget personale. Det gjør at vi kan tilby en god Norwegian-opplevelse på tvers av hele reisen, noe som har bidratt til at vi er et av de best likte flyselskapene i Norden, sier Geir Karlsen, konsernsjef i Norwegian.

Andelen avganger innen 15 minutter etter ordinær tid var i andre kvartal på 81,5 prosent, sammenlignet med 78,8 prosent i samme periode i fjor. Regulariteten, antall gjennomførte flyvninger, var på 99,5 prosent. Norwegian ble i mai kåret til Europas mest punktlige flyselskap av analysebyrået Cirium. Også i april, juni og juli var Norwegian blant tre mest punktlige flyselskapene i Europa.

– Sommeren 2023 blir en av de sterkeste i Norwegians historie. Jeg er glad for at de sterke bookingtallene fortsetter når vi nå ser at forretningsreisende er tilbake, mens andre planlegger å reise med oss i høstferien, sier Karlsen.

Partnerskap sikrer bærekraft vekst

I april kunngjorde Norwegian at selskapet inngår et strategisk partnerskap med Norsk e-Fuel for å bygge verdens første fullskala produksjonsanlegg for elektrodrivstoff i Mosjøen i Nord-Norge. Anlegget vil produsere fossilfritt flydrivstoff. Partnerskapet er forventet å dekke rundt 20 prosent av Norwegians behov for fossilfritt drivstoff innen 2023. I tillegg vil Norwegian investere mer enn 50 millioner kroner i en minoritetsandel i selskapet.

Norwegian gikk i juni sammen med Strawberry, tidligere Nordic Choice Hotels, for å etablere et felles selskap for ulike fordelsprogrammer. I dag kunngjorde selskapet en første milepæl; et samarbeid med KKR-eide Avida Finans AB for å tilby relevante finansielle tjenester til partnerselskapenes 7,5 millioner medlemmer. Ved ferdigstilling av avtalen, som forutsetter visse vilkår og godkjenning av myndighetene, vil Norwegian og Strawberry ha likt eierskap i det nye selskapet, mens Avida vil ha en eierandel på nær 2 prosent. Norwegian forventer å bokføre en gevinst på rundt 800 millioner kroner når avtalen forventes ferdigstilt i løpet av fjerde kvartal 2023.

I tillegg ble Norwegian nylig tildelt en eksklusiv flyavtale med forsvarssektoren, noe som viser at Norwegian har et attraktivt tilbud. Forsvaret la spesielt vekt på miljøkrav i anbudskonkurransen, og Norwegian ble tildelt avtalen blant annet for sitt arbeid for bruk av fossilfritt flydrivstoff.

Widerøe og Norwegian vil gi et bedre tilbud

I juli kunngjorde Norwegian at selskapet hadde inngått en avtale om å kjøpe Widerøe for 1 125 millioner kroner, forutsatt visse vilkår. Oppkjøpet vil sikre et enda bedre og helhetlig tilbud som gjør det mulig for kundene å reise enkelt og sømløst på tvers av rutenettverkene. Transaksjonen vil gi et utfyllende rutenettverk samt betydelige operasjonelle synergier, og vil på bakgrunn av dette være verdiskapende også for selskapets eiere. Avtalen, som skal godkjennes av det norske konkurransetilsynet, er forventet ferdigstilt innen utgangen av fjerde kvartal 2023.

Norwegians kunder setter pris på flyselskapets solide operasjonelle drift og det attraktive og voksende rutenettverket. Oppkjøpet av Widerøe og utviklingen av en felles plattform for medlemsfordeler sammen med relevante partnere vil fortsette å gjøre Norwegian til et foretrukket flyselskap på tvers av Norden.

Kapitalstrukturen i Norwegian

Styret i Norwegian prioriterer at selskapet har en hensiktsmessig kapitalstruktur. Norwegian har gjennomgått en vellykket omstilling etter rekonstruksjonen, og er i dag et solid flyselskap som løpende klarer å tilpasse seg markedets utvikling. Styret har satt i gang en prosess som skal sikre at selskapets kapitalstruktur reflekterer dette, en prosess som også vil kunne gjøre det mulig å betale utbytte. Som en del av denne prosessen har det blitt besluttet å innfri obligasjonslånet NAS13 før forfall.