Norwegian med positivt kvartalsresultat

Norwegian legger i dag fram et kvartalsresultat etter skatt på 300 millioner kroner. Veksten dette kvartalet var den høyeste i selskapets historie og skal avta fremover slik at kostnadene reduseres ytterligere, i tråd med selskapets strategi.

Nettoresultatet var 300 millioner kroner, en sterk forbedring fra fjoråret hvor tapet var på 691 millioner kroner. Selskapets kostnader er redusert med ni prosent dette kvartalet. Regnet uten drivstoffkostnader er kostnadene ned med 19 prosent. Engangseffekter har også dette kvartalet bidratt til en kostnadsreduksjon. Kostnadene er redusert til tross for at selskapet har hatt den høyeste veksten noen sinne i løpet av et kvartal med 48 prosent (ASK), samt at oljeprisen har vært betydelig høyere sammenlignet med samme periode i fjor. Trafikkveksten for andre kvartal (RPK) var på 46 prosent. 

Stabil fyllingsgrad

Til sammen fløy ti millioner passasjerer med Norwegian i andre kvartal – en økning på 16 prosent. Fyllingsgraden i andre kvartal har holdt seg på et høyt nivå, 86,8 prosent i år mot 87,7 i fjor.

Norwegians internasjonale ekspansjon har vært stor de siste årene, med nye ruter og destinasjoner og etablering av nye baser, samt økt frekvens på flere ruter. I form av totalinntekter representerer USA nå Norwegians sterkeste marked etter Norge.

– Det er gledelig å legge frem et godt resultat med reduserte kostnader til tross for en sterk vekst dette kvartalet. Fremover skal veksten avta og vi skal høste av det vi har sådd, noe som vil gagne kunder, ansatte og aksjonærer, sier konsernsjef i Norwegian, Bjørn Kjos. 

– Jeg er også veldig glad og takknemlig for at vi i løpet av de siste seks månedene har mottatt ti forskjellige priser. I juni ble Norwegian kåret til Norges mest innovative selskap, og i juli ble vi tildelt «World Travel Award» for beste flyselskap i Europa. Vi har også mottatt «Ambassador’s Award» fra USAs ambassadør til Norge, som viser at det vi har oppnådd så langt i USA blir verdsatt og anerkjent av amerikanske myndigheter, fortsetter Kjos. 

I løpet av dette kvartalet har Norwegian faset inn tre Boeing 787-9 Dreamlinere og to nye Boeing 737 MAX-fly i flyflåten. Totalt for året får Norwegian levert 11 Boeing 787-9 Dreamlinere, 12 Boeing 737 MAX 8 og har allerede mottatt selskapets to siste Boeing 737-800. Med en gjennomsnittsalder på 3,7 år, er Norwegians flyflåte blant de mest moderne og miljøbesparende i verden.


Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf
.

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med over 33 millioner reisende i 2017. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 150 fly med en gjennomsnittsalder på 3,7 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For femte år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 9500 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube