Norwegian med passasjervekst og bedre punktlighet i mars

Norwegians trafikktall for mars viser at nesten tre millioner passasjerer valgte å fly med selskapet denne måneden, en økning på fem prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene for mars er ikke direkte sammenlignbare med samme måned i fjor på grunn av påskeeffekten.

Totalt 2 961 840 passasjerer valgte å fly med selskapet denne måneden, 145 676 flere enn i samme måned i 2018. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med ni prosent og kapasitetsveksten (ASK) med 11 prosent. Fyllingsgraden var på 85,4 prosent, ned 1,3 prosentpoeng.

Påskemåneden vil alltid påvirke tallene positivt. I fjor var påsken i mars måned, som betyr at inntektene per tilgjengelige setekilometer (RASK) i år sammenlignet med i fjor er lavere.

Norwegian gjennomførte 97,4 prosent av de planlagte flygningene i mars. Til tross for at selskapets Boeing 737 MAX-fly ble tatt ut av produksjon ble passasjerene påvirket i liten grad. Selskapet slo blant annet sammen en rekke flygninger og tilbudte kundene alternative avreisetidspunkt for å løse situasjonen på best mulig måte. Punktligheten var på 80,8 prosent denne måneden.

– Til tross for at våre Boeing 737 MAX-fly ble tatt ut av trafikk denne måneden, er regulariteten god og punktligheten økte med så mye som 8,5 prosentpoeng. Norwegians dyktige medarbeidere har jobbet dag og natt for å finne gode løsninger for kundene våre. De som har blitt berørt av endringer har på sin side vist stor forståelse for at situasjonen er utenfor Norwegians kontroll og det vil jeg gjerne takke dem for, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

– Vi har en god dialog med Boeing for å løse problemene parkeringen av Boeing 737 MAX påfører selskapet, fortsetter Kjos.

Norwegian fikk levert en fabrikkny 787 Dreamliner i mars.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.

Norwegian er det femte største lavprisselskapet i verden med over 37 millioner reisende i 2018. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 170 fly med en gjennomsnittsalder på 3,8 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017 og 2018 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For sjette år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube