Norwegian med ny flyvning for Utenriksdepartementet