Norwegian med god passasjervekst i et sesongmessig svakt første kvartal

Norwegian legger i dag fram et nettoresultat på -46,2 millioner kroner i årets første kvartal. Global ekspansjon, god passasjervekst og høye drivstoffkostnader preger dette kvartalet. Selskapet gjennomførte også en vellykket rettet emisjon i første kvartal.

Nettoresultatet ble -46,2 millioner kroner, mot -1.491,5 millioner kroner i samme kvartal i 2017. Nettoresultatet påvirkes positivt av en finansiell gevinst fra reklassifiseringen av investeringen i Norwegian Finans Holding på 1 940 millioner kroner. I første kvartal valgte 7,5 millioner passasjerer å fly med Norwegian, en økning på 12 prosent. Kapasitetsveksten var på 36 prosent og fyllingsgraden var på 84,5 prosent.

De siste årene har Norwegians globale vekst ført til at flere internasjonale baser har blitt etablert og at mange nye ruter har blitt lansert. Veksten er aller størst i USA.

– I dette kvartalet merker vi spesielt effektene av høyere drivstoffkostnader. Vi har doblet antall nye Dreamlinere sammenlignet med samme periode i fjor. Flyene fylles godt og stadig flere kunder, både i nye og mer etablerte marked, velger å fly med Norwegian. Langdistanseoperasjonen vår er godt etablert, noe som er et bevis på at reisende ønsker å fly interkontinentalt til en lav pris, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

I takt med at selskapet vokser globalt øker også storskalafordelene, noe som vil gi lavere enhetskostnader. I løpet av første kvartal falt enhetskostnaden inkludert avskrivning ekskludert drivstoffkostnader med fem prosent.

Norwegian gjennomførte en vellykket rettet emisjon

En rettet emisjon på 450 millioner kroner ble gjennomført dette kvartalet:

– Norwegian har vært gjennom en lang periode med sterk vekst som vil nå toppen i andre kvartal i år. Kapitaltilførselen vil styrke konkurranseevnen og beskytte eksisterende og fremtidige investeringer i et marked preget av høye oljepriser og svingende valutakurser, fortsetter Kjos.

I løpet av kvartalet har selskapet satt seks fabrikknye Boeing 787-9 Dreamlinere og to fabrikknye Boeing 737-800-fly i trafikk. Selskapet inngikk også en samarbeidsavtale med Widerøe som gir reisende på innenriksruter i Norge mulighet til å fly sømløst med Norwegian og Widerøe.

– Samarbeidet med Widerøe har blitt godt mottatt i markedet og antallet bestillinger fortsetter å øke, sier Kjos.

Selskapet er i ferd med å avhende opptil 140 fly, inkludert framtidige bestillinger, gjennom utfasing av eldre fly, samt mulig salg eller overføring til et eget leasingselskap. Norwegian vil også vurdere selskapets strategiske muligheter for lojalitetsprogrammet Norwegian Reward.

Flere henvendelser etter IAGs kjøp av aksjer i Norwegian

Norwegian har fått flere henvendelser etter at IAG Group meddelte at de hadde kjøpt en aksjepost på 4,6 prosent i selskapet. Styret i Norwegian har etablert en styringsgruppe, samt engasjert finansielle og juridiske rådgivere, for å håndtere relevante henvendelser og ivareta alle aksjonærenes interesser.

Se vedlagte kvartalsrapport for flere tall og detaljer.

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med over 33 millioner reisende i 2017. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 150 fly med en gjennomsnittsalder på 3,6 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016 og 2017 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For femte år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 9000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube