Norwegian legger fram resultatet for 2018 og presenterer strategien for lønnsomhet framover

Norwegian presenterer torsdag resultatet for 2018 og fjerde kvartal. Tallene er kraftig påvirket av driftsproblemer med motorene på selskapets Dreamlinere, tap på sikring av drivstoff og tøff konkurranse i en periode der selskapet har vokst betydelig internasjonalt. Resultatet var -1 454 millioner kroner i 2018, mens enhetskostnaden eksklusive drivstoff ble redusert med 12 prosent.

Selskapets viktigste prioritet fremover er å igjen levere en lønnsom drift. En rekke initiativ er allerede iverksatt: Et internt kostnadsreduksjonsprogram, en optimalisert rutestruktur og salg av fly. Selskapet styrker også den finansielle posisjonen gjennom en emisjon der tre milliarder kroner allerede er garantert.

I 2018 ble Norwegian truffet av en rekke uforutsette utfordringer. Tøff konkurranse, høy oljepris og driftsproblemer med motorene på selskapets Dreamlinere påvirket resultatet. Norwegian måtte leie fly med mannskap for å unngå forsinkelser og kanselleringer på interkontinentale flygninger. Selskapet har nå inngått en avtale med motorprodusenten Rolls Royce som vil ha en positiv effekt på tallene i 2019. Langdistanseoperasjonen er snart på rute igjen og vi forventer ikke at motorutfordringer vil påvirke flygningene fremover. I 2019 vil Norwegians vekst og investeringstakt avta betydelig og en rekke initiativ er iverksatt for å igjen få en lønnsom drift.

Selskapets omsetning var på mer enn 40 milliarder kroner i 2018, en økning på 30 prosent fra 2017. Totalt 25 fabrikknye fly ble satt i trafikk og bidro dermed til en kapasitetsvekst på 37 prosent. Fyllingsgraden var på 85,8 prosent og mer enn 37 millioner passasjerer valgte å fly med Norwegian, en økning på 13 prosent fra foregående år.

Fjerde kvartal
I fjerde kvartal var omsetningen 9,7 milliarder kroner, en økning på 23 prosent fra samme periode foregående år. Veksten kom primært av internasjonal vekst og økt trafikk i Norden. Flere enn ni millioner reisende valgte å fly med Norwegian i fjerde kvartal, opp 12 prosent fra samme periode i 2017. Fyllingsgraden var 80,9 prosent og enhetskostnaden uten drivstoff falt med 14 prosent. Selskapet fikk et tap på sikring av drivstoff i fjerde kvartal tilsvarende 1,8 milliarder kroner, men noe av dette har nå blitt reversert på grunn av økning i oljeprisen.

– Vi har iverksatt en rekke tiltak for å redusere kostnadene og øke inntjeningen fremover, slik at selskapet igjen skal bli profitabelt. Vi har optimalisert base- og rutestrukturen for å få en mer effektiv drift, solgt fly, utsatt leveranse av fly og ikke minst satt i gang et internt kostnadsreduksjonsprogram som vil bidra til at vi når målet om lønnsomhet. Vi går nå inn i en periode med lavere vekst og færre investeringer. Samtidig ser vi hele tiden på nye og smarte måter vi kan bli mer effektive, og tilby nye tjenester og produkter til eksisterende og nye kunder, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

Se vedlagte pdf for mer informasjon. 

Norwegian er det femte største lavprisselskapet i verden med over 37 millioner reisende i 2018. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore, Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 150 fly med en gjennomsnittsalder på 3,8 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017 og 2018 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For sjette år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube