Norwegian gjør bærekraftig flydrivstoff tilgjengelig for forretningskunder

Pressemelding –

Norwegian har inngått en samarbeidsavtale med finske Neste om salg av bærekraftig flydrivstoff til selskapets forretningskunder. Samarbeidsavtalen er et viktig skritt for å sette fart på det frivillige markedet for bærekraftig flydrivstoff og innebærer at kundene kan redusere klimagassutslipp fra egne flyreiser med opptil 80 prosent.

Bærekraftig flydrivstoff er en godkjent og velprøvd lavutslippsløsning som har vært i bruk siden 2011. Norwegians moderne flyflåte kan fylle opptil 50 prosent av dette produktet. Drivstoffet kutter livsløpsutslipp med opptil 80 prosent sammenlignet med fossile flydrivstoff.

– Med Nestes bærekraftige flydrivstoff gjør vi det mulig for forretningskunder å redusere klimagassutslipp fra sine flyreiser. Ved å få fart på det frivillige markedet for bruk av bærekraftig flydrivstoff kan vi sende et signal om å skalere opp produksjonen, noe som er svært viktig for å øke stordriftsfordeler og redusere kostnader, sier Anders Fagernæs, bærekraftsdirektør i Norwegian.

I 2022 vil Norwegian blande inn 0,5 prosent bærekraftig flydrivstoff av det totale drivstofforbruket i Norge, og én prosent i Sverige og Frankrike, for å møte myndighetspålagte innblandingskrav. Frivillige kjøp fra forretningsreisende kommer i tillegg.

Hjelper bedriftsmarkedet med å nå utslippsmål
Scan Global Logistics (SGL) er en hurtigvoksende global speditør med hovedkontor i København. Selskapet har satt seg ambisiøse klimamål, og vil blant annet redusere egne utslipp med 50 prosent hvert tiår. Å redusere klimagassutslipp fra egen reisevirksomhet er en av de viktigste prioriteringene, og nylig besluttet selskapet å inngå et partnerskap med Norwegian og Neste for å realisere målet.

– Vi ønsker å ligge i forkant av omstillingen. For å klare det må vi tørre å omfavne smarte teknologier når de blir tilgjengelige. Med dette første pilotprosjektet reduserte vi egne klimagassutslipp fra forretningsreiser i 2021 med 10 prosent, som er den reduksjonen vi samlet ønsker hvert år, sier Allan Melgaard, Global CEO i Scan Global Logistics.

I avtalen mellom Norwegian og Neste, dekket Scan Global Logistics de ekstra omkostningene for syv tonn av det bærekraftige flydrivstoffet Neste MY Sustainable Aviation FuelTM, som ble benyttet på Norwegians flyvninger. Dette reduserte SGL klimagassutslipp fra forretningsreiser med 21 tonn.

Laget av gjenvunnet avfall og verifisert av uavhengig tredjepart
Nestes bærekraftige flydrivstoff reduserer i ren form klimagassutslipp med opptil 80 prosent i et livsløpsperspektiv sammenliknet med bruk av fossilt drivstoff. For å beregne og verifisere utslippsreduksjonen benytter Neste seg av etablerte standarder for livssyklusanalyse og rapportering av utslipp. Det bærekraftige flydrivstoffet er laget av gjenvunnet avfall og andre råvarerester.

– Med denne løsningen bidrar vi til å gjøre direkte og reelle utslippsreduksjoner mer tilgjengelig fordi vi gjør det enklere for forretningsreisende å benytte seg av bærekraftig flydrivstoff når de skal fly. Produksjon- og distribusjonsprosessen er revidert av en uavhengig sertifisert tredjepart, og dermed kan kundenes utslippsreduksjoner brukes for å møte klimamål i tråd med med Sience Based Targets-initiativet. Det betyr at alle prosesser kan etterprøves og virksomheten som har investert i bærekraftig flydrivstoff vil få reduksjonen validert, sier Jason Reichow, Vice President Business Development, Renewable Aviation i Neste.

Norwegian har besluttet å kjøpe bærekraftig flydrivstoff for selskapets egne forretningsreiser tilhørende administrasjonen i 2022.

For mer informasjon, ta kontakt:

Norwegian:
Esben Tuman
Kommunikasjonsdirektør
Tlf. +47 905 08 400
[email protected]

Neste:
Nestes pressetjeneste
Tlf. +358 50 458 5076
[email protected] 

SGL:
Martin Andersen
Global Head of ESG and Quality
Tlf: + 45 2686 2774
[email protected]

About Neste
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creates solutions for combating climate change and accelerating a shift to a circular economy. We refine waste, residues and innovative raw materials into renewable fuels and sustainable feedstock for plastics and other materials. We are the world’s leading producer of sustainable aviation fuel and renewable diesel and developing chemical recycling to combat the plastic waste challenge. We aim at helping customers to reduce their greenhouse gas emissions with our renewable and circular solutions by at least 20 million tons annually by 2030.

Our ambition is to make the Porvoo oil refinery in Finland the most sustainable refinery in Europe by 2030. We are introducing renewable and recycled raw materials such as liquefied waste plastic as refinery raw materials. We have committed to reaching carbon-neutral production by 2035, and we will reduce the carbon emission intensity of sold products by 50% by 2040. We also have set high standards for biodiversity, human rights and supply chain. We have consistently been included in the Dow Jones Sustainability Indices and the Global 100 list of the world’s most sustainable companies. In 2021, Neste’s revenue stood at EUR 15.1 billion.

Read more: Neste

About Scan Global Logistics
Scan Global Logistics (SGL) is a fast-growing global full-service logistics provider headquartered in Copenhagen, with more than 130 offices in more than 42 countries across all continents.

We excel in uncomplicating the world of logistics through tailored solutions made by skilled specialists, proud problem-solvers, and passionate entrepreneurs.

Since 1975, the core of our DNA has been a ‘can-do-attitude,’ agility, and the willingness to always go the extra mile, and we are not afraid to go left when others go right. For us, every challenge is an opportunity. We go above and beyond to bring anything anywhere – whether by road, rail, ocean, air.

Read more: Scan Global Logistics