Norsk teknologi øker kriseberedskapen på Svalbard

(Longyearbyen, 16. mai 2018) Telenor, Andøya Space Center og Robot Aviation går sammen om å utvikle og teste ut en norsk drone for å styrke beredskapen på Svalbard.

Kommersiell skipsfart, turisme og cruisetrafikk til Svalbard og havområdene rundt har vokst kraftig de senere år, og denne veksten vil fortsette. Norske teknologiselskaper ønsker å ta i bruk droner for å styrke situasjonsforståelsen, kommunikasjonsdekningen og evnen til å håndtere hendelser.

– Store geografiske avstander og områder uten tilfredsstillende dekning for mobilkommunikasjon, VHF eller maritim bredbåndsradio (MBR) i området rundt Svalbard kan være en utfordring ved ulykker, naturkatastrofer og liknende, forteller Guttorm Albrigt Hansen, leder av Telenor Svalbard.

Tester ut beredskapsdrone

Nå går Telenor Svalbard, Andøya Space Center og Robot Aviation sammen om å utvikle og teste ut en norsk beredskapsdrone som foruten foto- og videokamera, radar eller andre sensorer vil ha innmontert telekommunikasjonsutstyr. Systemet er først og fremst tenkt som en beredskapsløsning som skal gi kommunikasjonsdekning ved større hendelser eller katastrofer. På sikt vil en vurdere om systemet egner seg til andre formål, for eksempel inspeksjon ved snøras og telling av dyr.

Om prosjektet

De tre aktørene som har gått sammen om å realisere prosjektet, besitter spesiell ekspertise og erfaring, som de tar med seg inn i samarbeidet. Samarbeidet er en forutsetning for å få gjennomført prosjektet, som forventes å bli krevende, både teknologisk og med hensyn til de klimatiske forholdene man skal operere i. Prosjektet vil gå over cirka et år. Planlagt prosjektstart er juni/juli 2018.

Dette er partene som står bak prosjektet:

Robot Aviation

Robot Aviation utvikler og produserer fast-vinge-droner for blant annet overvåknings-, inspeksjons-, sikkerhets- og beredskapsoppgaver. Systemene er designet for operasjoner under krevende forhold og lang operasjonstid/rekkevidde.

For mer informasjon, se www.robotaviation.com

Kontaktperson: Børre Larsen, CEO eller Niklas Nyroth, Sales&Marketing

Telenor Svalbard

Telenor er ledende leverandør av telekommunikasjonsløsninger med omfattende ekspertise på bygging og drift i arktiske områder. Svalbard benyttes av Telenor Norge som arena for innovasjon og uttesting av nye teknologier med spesielt fokus på beredskapsløsninger. Telenor Svalbard leverer fiber til alle fastboende i Longyearbyen samt siste mobilteknologi med suveren dekning i store deler av de områdene hvor de fleste bor og ferdes.

For ytterligere informasjon:
Guttorm Albrigt Hansen, leder Telenor Svalbard, epost: guttorm-albrigt.hansen@telenor.com, telefon: 90036537

Andøya Space Center – ASC

Andøya Space Center leverer avanserte tjenester relatert til oppskyting av raketter med vitenskapelig nyttelast, -vitenskapelige målinger fra bakkestasjon, romrelatert opplæring, samt testing av sivile og militære applikasjoner. ASC har lang erfaring med avanserte operasjoner med store droner, og operasjoner i arktiske områder.

For mer om saken, se www.andoyaspace.no

Kontaktperson: Terje Kristensen, Dir. RPAS, Mob. +4746920979, epost: terjek@andoyaspace.no