Nasjonalmuseet – Arkitektur rehabiliteres i 2023 og får ny universelt utformet inngang. Publikumstilbudet blir begrenset en periode, men museet vil fremdeles holde åpent.

Det er oppdaget setningsskader i bygningen som huser Nasjonalmuseet – Arkitektur på Bankplassen 3 i Oslo. Skadene befinner seg i den eldste delen av bygningsmassen. Statsbygg, som har ansvar for bygningen, skal sette i gang med utbedringsarbeider.

Rehabiliteringsarbeidet krever stabilt varmt vær. Arbeidet starter etter påske og skal etter planen være ferdig høsten 2023.

Den kommende utstillingen «Hånd og maskin. Arkitektoniske tegninger», som etter planen skulle åpne denne våren i Nasjonalmuseet – Arkitektur, flyttes til Lyshallen i det nye Nasjonalmuseet. Utstillingen åpner 3. november og vises fram til 11. februar 2024.

I anleggsperioden vil Nasjonalmuseet – Arkitektur være åpent for publikum mandag–fredag kl. 10.00–15.00. Studiesalen og formidlingstilbudet vil fortsatt være tilgjengelig, og selve bygget vil være åpnet for besøk i den grad Statsbyggs arbeid tillater det.

Vi er glade for at Statsbygg nå går i gang med det som viser seg å være helt nødvendige utbedringer i bygget, og vi gleder oss til å snart kunne vise utstillinger der igjen, sier Rune Bjerkås, Nasjonalmuseets administrasjonsdirektør.

Arbeidet med et universelt utformet inngangsparti starter i sommer, slik at Nasjonalmuseet – Arkitektur fremover blir mer tilgengelig for besøkende.

Kontakt:
Rune Bjerkås avdelingsdirektør administrasjon, Nasjonalmuseet
rune.bjerkaas@nasjonalmuseet.no

Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør Statsbygg
hegenjaa.aschim@statsbygg.no

Om bygget:
Gamle Norges bank ble tegnet av Christian Heinrich Grosch som var Norges mest produktive arkitekt på første halvdel av 1800-tallet og mannen bak flere offentlige bygg i Oslo fra denne tiden. Bankbygget ble bygd for å huse Norges Banks Christiania-avdeling. I 1895 flyttet Norges Bank ut og Riksarkivet inn. Da ble fløyen mot Revierstredet, tegnet av arkitekt Henry Bertram Bucher, bygget på. I 2008 stod utstillingspaviljongen tegnet av Sverre Fehn ferdig. Bygningen er i dag fredet av Riksantikvaren. Nasjonalmuseet – Arkitektur er den del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.