MUNCH HENTER INN KOMPLETT OVERSIKT OVER EDVARD MUNCHS ENORME KUNSTNERSKAP

Edvard Munch er en av verdenshistoriens viktigste og mest kjente kunstnere. MUNCH eier verdens største samling som utgjør 2/3 av Edvard Munchs kunstnerskap. Museet er blant de største i verden viet en enkeltkunstner. Nå vil museet få oversikt over hele Edvard Munchs kunstnerskap, også det utenfor MUNCHs egen samling.

Da Edvard Munch testamentere sin omfattende samling til Oslo kommune, ville han at den skulle være tilgjengelig for allmenheten. Med støtte fra Bergesenstiftelsen, kan MUNCH snart ferdigstille det omfattende arbeidet med å tilgjengeliggjøre hele kunstnerskapet digitalt.

Dette innebærer blant annet å katalogisere og digitalisere kunstnerskapet, som gjør samlingen tilgjengelig for et globalt og allment publikum på MUNCHs hjemmeside.

De neste tre årene skal museet kartlegge Munchs kunstnerskap utenfor egen samling. Med dette vil det bli mulig å få en total oversikt over hele Edvard Munchs kunstnerskap og hans enorme produktivitet som kunstner.

Bergesenstiftelsen har siden 2013 støttet dette forskningsbaserte arbeidet. Arbeidet skal ferdigstilles i 2025 og vil i sum bidra til å skape et komplett bilde av kunstnerskapet. Arbeidet har startet, og mye er allerede tilgjengelig, særlig gjelder dette maleri, tegninger og sentrale grafiske motiv. Siste del av arbeidet er nå å digitalisere alle grafiske verk.

  • Som allmennyttig stiftelse er det positivt å kunne bidra til noen slike større nasjonale løft som dette digitaliseringsarbeidet, i tillegg til å tildele midler til et stort mangfold av prosjekter. Vi ser frem til at stadig mer av Munchs verk blir tilgjengelig for alle, sier styreleder for Bergesenstiftelsen, Per Conradi Andersen
  • Et av våre viktigste samfunnsoppdrag er å forvalte Edvard Munchs kunst og gjøre den tilgjengelig for så mange som mulig. Å få en helhetlig oversikt over Edvard Munchs verk som strekker seg langt utover vår egen samling er et ambisiøst, men viktig og spennende prosjekt som skal være til glede for alle som ønsker å utforske Edvard Munch digitalt. Vi er utrolig takknemlige for den økonomiske støtten fra Bergesenstiftelsen for å gjøre dette digitaliseringsprosjektet mulig, sier direktør på MUNCH, Tone Hansen.

Digitaliseringsprosjektet er støttet av Bergesenstiftelsen fra 2013, og arbeidet med å gjøre den digitale oversikten komplett vil foregå i perioden 2023–2025.