– Moderniseringen skal gjøre det lettere å bo og arbeide i distriktene

(Fornebu, 12. april 2019) – Moderniseringen skal gjøre det lettere å bo og arbeide i distriktene, sier Petter-Børre Furberg, Norgessjef i Telenor. Han har i dag gitt svar til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vedrørende moderniseringen av Telenors infrastruktur. I brevet gjør Telenor rede for utfasingen av kobbernettet, som vil foregå fra nå og frem mot 2023.

Kapasiteten til kobbernettet er ut ifra dagens behov ikke god nok, og mange vil erfare at nettverkstilkoblingen over kobbernettet gir dårlig kapasitet. Kobberlinjene er en utdatert teknologi som vi har nytt godt av i over 100 år, men strekker ikke til i dagens digitale samfunn. Det er derfor på høy tid at befolkningen blir utstyrt med mer moderne teknologi som gir bedre fart, stabilitet og kapasitet.

Alle Telenor-kunder som fortsatt er koblet til kobbernettet, enten det er offentlige virksomheter, bedrifter eller folk flest, vil derfor få tilgang til ny og raskere teknologi. Kunder som ikke har noe alternativ til kobberlinjen ennå, vil likevel få linjen rettet hvis det oppstår feil.

Du finner Telenors brev til Nkom vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 952 09 037, e-post: [email protected] eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklassen. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i 12 land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no