Marty St. George ny kommersiell direktør i Norwegian

Norwegian gjør endringer i toppledelsen og utnevner Marty St. George til ny fungerende kommersiell direktør. St. George har bred erfaring fra kommersiell luftfart og var inntil nylig kommersiell direktør i det amerikanske flyselskapet JetBlue Airways.

Kommersiell direktør Helga Bollmann Leknes i Norwegian har besluttet å forlate selskapet etter vel to år. Bollmann Leknes ble tilbudt en annen rolle i toppledelsen, men har valgt å utforske andre muligheter utenfor Norwegian. Bollmann Leknes startet i Norwegian i 2017 som HR-direktør og fikk i tillegg ansvaret som kommersiell direktør i november 2018.

– Jeg vil takke Helga Bollmann Leknes for det hun har bidratt med i Norwegian, både som kommersiell direktør og HR-direktør. Jeg synes det er synd at hun har valgt å forlate selskapet, men ønsker henne lykke til videre, sier fungerende konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen.

– Det har vært en fantastisk erfaring å være en del av Norwegian og jeg er takknemlig for de mulighetene spesielt Bjørn Kjos har gitt meg. Jeg ønsker Norwegian og alle de fantastiske medarbeiderne lykke til framover, sier Helga Bollmann Leknes.

Midlertidig kommersiell direktør med bred erfaring fra kommersiell luftfart

Marty St. George har mer enn 30 års erfaring fra kommersiell luftfart. Han var inntil nylig kommersiell direktør i det amerikanske flyselskapet JetBlue Airways. Han har også hatt sentrale roller i United Airlines og US Airways, med ansvar for ulike kommersielle funksjoner som inntektsstyring, ruteplanlegging og markedsføring.

– Jeg er svært godt fornøyd med at Marty St. George har sagt ja til å påta seg denne viktige rollen. Å styrke vår kommersielle posisjon og øke inntektene er avgjørende for å levere på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet. Jeg er overbevist om at St. George med sin brede erfaring fra store amerikanske flyselskaper vil være verdifull for selskapet, sier Geir Karlsen.

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 37 millioner reisende i 2018. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 170 fly med en gjennomsnittsalder på 3,8 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube