Liten oppgang i flytrafikken i mai

Antall reisende med fly til og fra norske lufthavner fortsetter å stige, samtidig som færre fly er i luften.

I mai reiste 4 764 241 passasjerer til og fra Avinors lufthavner, en oppgang på 2,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Antallet flybevegelser i samme periode var 70 592, sammenlignet med 72 485 i fjor. Det er en nedgang på 2,6 prosent.

– Bedre kabinfaktor på flyene og flere store fly er grunnen til at disse tallene avviker litt, forklarer Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Av de store lufthavnene var det Oslo lufthavn som hadde den største veksten. 2 504 420 passasjerer var innom Norges hovedflyplass i mai, opp 4,4 prosent sammenlignet med mai i fjor. Det er spesielt utlandstrafikken som øker. Her reiste 7 prosent flere passasjerer sett mot fjoråret. Innlandstrafikken økte med 1,6 prosent.

– Dette viser at jobben vi gjør med å legge til rette for norsk verdiskapning ved å gjøre Oslo lufthavn til et viktig knutepunkt lykkes ganske godt, forteller Spruit.

Ellers hadde mindre lufthavner som Brønnøysund og Røst en god prosentvis oppgang med henholdsvis 28,8 og 23,1 prosent vekst i mai.

Sterk utlandsvekst i nord og vest
Tromsø lufthavn hadde en enorm vekst på utlandstrafikken sammenlignet med fjoråret. Hele 94 prosent flere passasjerer reiste til og fra utlandet direkte fra Tromsø i mai. I Bodø var veksten på utlandstrafikk på 45 prosent og i Alta på 11 prosent. Kristiansund lufthavn økte utlandstrafikken med solide 11 prosent.

– Mai var en måned med mange muligheter for å ta en langhelg i utlandet. Dette ga en sterk vekst i antall utlandspassasjerer på 6,1 prosent i mai. Samtidig førte inneklemte dager til noe mindre forretningstrafikk innenlands, slik at antall innlandspassasjerer holdt seg omtrent uendret fra i fjor. Vi ser at Tyrkia er på full fart tilbake som en av de mest populære feriedestinasjoner for nordmenn. I mai økte antall passasjerer til/fra Tyrkia med hele 36 prosent. Rutetilbudet fra Avinors lufthavner er betydelig forbedret i sommer, og det forventes derfor en fortsatt sterk i passasjertallene til Tyrkia, sier Jasper Spruit, direktør for trafikkutvikling i Avinor.

Av de andre store lufthavnene var veksten totalt sett i underkant av 2 prosent, men utlandstrafikken vokser også her. Bergen og Trondheim (5 prosent) og Stavanger (4 prosent) er status der.  

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.