Lager digital «panteordning» for kjettinger

Pressemelding – 30. mars 2022 06:30

(Fornebu 30. mars, 2022) Jern- og stålproduksjon står for over syv prosent av globale CO2-utslipp. Det er mer enn det dobbelte av flytrafikk og skipstrafikk til sammen. Nå vil Stine Lilleseth at all kjetting skal resirkuleres.

En vinter med svært skiftende temperaturer har etterlatt store deler av Østlandet med speilblank holke. Dette merker firmaet Lilleseth Kjetting, som alene sender tolv tonn med kjetting i snitt hver dag i høysesongen.

– Kjetting er en forbruksvare i landbruk og varetransport. Alle som har kjørt langtransport med tunge vogntog vet hvor kritisk god kjetting er om vinteren. Dessverre ender mye av denne kjettingen opp som avfall. Dette må vi gjøre noe med, sier Stine Lilleseth. Hun jobber som markedssjef i den 75 år gamle familiebedriften på Skarnes, og ser at industrien hennes har et stort potensial innenfor sirkulærøkonomien.

Stine Lilleseth og hennes kollega Adam Musial formidler tonnevis med kjetting, målet er at all utslitt kjetting skal havne i en returkonteiner og resirkuleres. Foto: Martin Fjellanger, Telenor.

The Circularity Gap Report Norway 2020 sier at Norge kun er 2,4 prosent sirkulært – det betyr at over 97 prosent av ressursene våre ikke gjenbrukes. Ifølge rapporten er potensialet for sirkularitet i Norge over 45 prosent.

– Etter en tid blir kjettingen slitt, og rust og skader gjør at kjettingen blir mangelfull og vanskelig å bruke. Men fordi kjettingen består av relativt rent stål kan den fint resirkuleres. For å løse denne miljøutfordringen har vi skapt en returordning for kjettinger, sier Lilleseth.

Sammen med Telenor og med støtte fra Klosser Innovasjon og Innovasjon Norge er det utviklet en heldigital løsning der enhver kjettingeier enkelt kan sørge for at gammel kjetting blir gjenbrukt, og motiveres med rabatt på ny kjetting fra Lilleseth Kjetting.

Mål om 100 prosent gjenvinning

– For at returordningen skal bli brukt, må den være enkel for forbrukeren. Telenor har i samarbeid med Develop AS utviklet en digital løsning som forteller hvor bokser for innsamling av kjetting står og varsler det lokale returselskapet når kassene er fulle. Kjettingeiere registrerer sin innlevering på Kjettingretur.no og får tilgang til en rabatt fra Lilleseth Kjetting, forklarer Ivar Sorknes i Telenor, som har bistått bedriften med den digitale løsningen.

IoT fra Telenor
En liten IoT-brikke med simkort fra Telenor sender informasjon fra konteineren til webapplikasjonen www.kjettingretur.no  Foto: Martin Fjellanger, Telenor.

– Den digitale løsningen med mobil webapplikasjon og sensorer optimaliserer og forenkler håndteringen av konteineren, slik at den manuelle håndteringen blir minimal. Digitale løsninger er kritiske for å lykkes med optimaliseringen av ressursbruk, sier Sorknes.

– I dag finnes det ingen digital panteordning for kjettinger, men vi håper at flere bedrifter vil bli med på vår løsning. Målet er at 100 prosent av kjettingen som selges skal resirkuleres og bli til nye varer. Ved at råvarene blir gjenbrukt vil vi spare miljøet for søppel og utslipp, og kloden for utarming av råvarer, sier Lilleseth.

Digitaliseringsprosjektet er nå i en pilotfase, og målet er å raskt kunne tilby løsningen til utsalgssteder som ønsker å delta. 

Innovasjonssamarbeid med Klosser, Develop AS, Telenor og Lilleseth Kjetting.
Sammen med Telenor og Develop AS og med støtte fra Klosser Innovasjon og Innovasjon Norge skal det utvikles en heldigital løsning der enhver kjettingeier enkelt kan sørge for at gammel kjetting blir gjenbrukt, og motiveres med rabatt på ny kjetting fra Lilleseth Kjetting. Fv: Ivar Sorknes, Telenor, Stine Lilleseth, Lilleseth Kjetting, Ida Gulbrandsen, Klosser Innovasjon, Lars Martinsen, Develop AS. Foto: Martin Fjellanger, Telenor.

Kilder:

CO2-utslipp: https://ourworldindata.org/emissions-by-sector data basert på informasjon fra World Resource Institute (WRI).

Sirkularitet: The circularity gap report 2020 av Circle Economy og Circular Norway: https://de312f73-4ba4-4a83-b0e…


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Stine Lilleseth, Markedssjef Lilleseth Kjetting, 909 49 253, [email protected]

Amalie Knudsen, informasjonssjef i Telenor Norge, 926 66 262, [email protected]
eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse