La bilen få skinne på Sola

Stavanger lufthavn, Sola har fått Norges mest moderne bilvaskeanlegg. Hos Fly & Shine vasker de biler i det aller nyeste innen miljøvennlig bilvask.

– Vi er svært fornøyd med å kunne tilby bilvask på Stavanger lufthavn. Om du skal ut og reise, kan du nå få full vask av bilen mens den står parkert hos oss. Om du skal innom og hente noen, kan du også få bilen vasket mens du venter. Vi håper også alle som bor og jobber i området vil benytte seg av dette toppmoderne vaskeanlegget, sier kommersiell sjef på Stavanger lufthavn, Elisabeth Strømstad.

Vaskeanlegget resirkulerer opp til 70 prosent av vannet, uten bruk av kjemikalier. Det brukes i hovedsak miljøvennlige, svanemerkede produkter og anlegget har den mest moderne teknologien for å sikre en best mulig vask.

Fagansvarlig ytre miljø Ingvald Erga viser til bredden i miljøarbeidet på lufthavna hvor alt fra honningproduksjon og sjeldne orkideer til solceller, enøk, flisfyringsanlegg og grønne innovative løsninger som robotklippere drevet av solstrøm er bidrag til å gjøre reisen grønnere. Når på sikt elektriske fly og biofuel tas i bruk blir luftfart virkelig et bidrag til en bærekraftig framtid. At nå lufthavnen får miljøvennlig bilvask er bra og bygger opp under Miljødirektoratets anbefaling om å vaske bilen på bensinstasjon eller selvvaskeanlegg for å unngå at skitten fra bilen som inneholder miljøgifter havner i naturen.

Les mer og bestill bilvasken her: https://avinor.no/flyplass/stavanger/parkering/bilpleie/

Kontakt

For avtale om befaring, kontakt med forretningsutvikler ved Avinor Stavanger Lufthavn, Jill Skiftun på tel. 48 09 24 98, jill.skiftun@avinor.no

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.