Kristiansand får Norges mest digitale havn

(Kristiansand, 24. august 2017)  Opp mot 100 rutine- og kontrolloppgaver som Kristiansand Havn før gjorde manuelt er nå digitalisert via en ny app- og mobilløsning for bedrifter. – Vi har fått en helt ny hverdag, sier havnedirektør Halvard Aglen.

Kristiansand Havn er en profesjonell shippinghavn med last og frakt av alle typer varer og passasjertrafikk. Havnen er en av landets største havner med nesten 2000 anløp i året, og de har strenge rutiner for kontroll, HMS og sikkerhet. «Smart Control» heter den nye løsningen de er blant de første i landet til å teste ut. Appen er utviklet av NEW i samarbeid med Telenor, og digitaliserer kontrollrutinene samt samler bedriftens ulike data i skyen. Resultatet er et helt annet oversiktsbilde av livet i havna.

– Tre ganger i døgnet går vi kontrollrunder i havna. Før måtte vi dokumentere alt manuelt. Nå blir kontrollrundene automatisk loggført via georuting på mobilen, og sjekkpunkter og hendelser logges rett inn i appen. Vi har alt digitalt og kan enkelt dokumentere og rapportere avvik eller iverksette forbedringer, forklarer assisterende havnedirektør Thomas Granfeldt, som har ledet arbeidet med piloten.

En fornøyd og forventningsfull kvartett presenterte planene for digitalisering av Kristiansand havn. Fra venstre: Ove Fredheim, leder for Telenor bedrift, assisterende havnedirektør Thomas Granfeldt,, havnedirektør Halvard Aglen og Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Kristiansand Havn vil bli eksperter på store datamengder

Finner man hull i gjerder eller åpne porter dokumenteres det med bilder som legges inn i den digitale rapporten. Ved tilsyn kan man hente frem eller sende rapporter via et enkelt tasteklikk og ikke måtte bla frem i ringpermer. Selv om appen har effektivisert driften og gjort tidkrevende rutineoppgaver enklere, er dette kun en brøkdel av digitaliseringsjobben og ambisjonene til Kristiansand Havn.

– Vi jobber med automatisering av containerterminalene slik at lastebilsjåførene kan følge med på mobilen for å se om lasten er klar til å bli lastet. Vi måler effektiviteten på kranførerne i sanntid på iPad. Vi får automatisk varsel om båter ankommer havna og ligger i mer enn fem minutter, slik at vi slipper å lete etter nyankomne båter og enkelt kan fakturere for liggetid i havna. Det neste vi ser på nå er hvordan vi bedre kan benytte store datamengder om hvilke varer som er hvor på ruten og kunne tilby kunder løpende oppdateringer om lasten, avvik eller forsinkelser og på den måten hjelpe kundene våre til å få større forutsigbarhet og kontroll på varene sine, sier havnedirektør Halvard Aglen.
Kristiansand Havn har også en digital beredskapsportal som gjør det mulig å holde totaloversikt over alle kriser, uansett hvor man er.

Mange synes digitalisering er vanskelig

– Jeg snakker mye om viktigheten av å ta i bruk ny teknologi og realisere alle mulighetene som ligger i digitaliseringen av samfunnet, men mange mener det er vanskelig eller tungt å komme i gang. Derfor er jeg imponert når jeg ser hvor innovative Kristiansand havn har vært når det gjelder å digitalisere de fleste av sine kjerneoppgaver, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge og Skandinavia-sjef i Telenor-konsernet.

Hun deltok på Havnekonferansen i Kristiansand torsdag for å snakke om mulighetene med digitalisering av samfunnet.

– Digitalisering kan være alt fra automatisering av komplekse prosesser til å trekke små, men viktige rutineoppgaver bort fra penn, papir og ringpermer og opp i skyen. Flere burde gjort som Kristiansand Havn, nemlig å ta utgangspunkt i kjerneoppgavene sine og se på muligheten for innovative og nye måter å løse oppgavene på, sier Svendsen.

Eksempler på rutineoppgaver som Kristiansand Havn har digitalisert med Smart Control

 • Sikring av skip og havneanlegg (ISPS-kontroll)
 • Sjekkliste HMS-runder
 • Sjekkliste ved anløp
 • Vaskeskjema Kristiansand havn
 • Dashboard på LCD skjermer i vakta og operasjonssentral for oversikt over alle måleparametere og nøkkeltall som havna styres etter

Fakta om KONTROLL

 • Skybasert løsning som kobler sammen mobil, tingenes internett og web-basert løsning for administrasjon, dokumentasjon, oppgavestyring og analyse
 • Digitaliserer arbeidsoppgaver i mange forskjellige bransjer;
  – sikring av havn (Kristiansand Havn)
  – kontroll av hygiene i bakeriutsalg (Baker Brun) eller restaurant (Peppes)
  – ferdigkontroll av laks før eksport (Marine Harvest)
 • Ferdige maler som sikrer samsvar med myndighetskrav (f.eks. IK MAT – Smilefjes)

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.comeller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse